Leren van de Denen

Wethouder Marieke Schouten en ambtenaar Jeroen Harren waren te gast bij Energie-N. Jeroen heeft verteld over door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerde excursie naar Denemarken. In Denemarken zijn een groot aantal warmte bedrijven bezocht. Denemarken is een gidsland voor de organisatie van en het toezicht op warmtebedrijven. Heel goed dat onze gemeente daar informatie op haalt.  

Na de energiecrisis van 1974 hebben de Denen doorgepakt met hun energie strategie. Ze wilden af van een enkele bron voor warmte in woningen. Als die bron door internationale strubbelingen weg valt zit je in de koude. Daarom heeft Denemarken vanaf dat moment ingezet op energiebesparing en warmtenetten met verschillende warmte bronnen. Daar bij kan gedacht worden aan restwarmte, afvalverbranding, bio massa, wind, olie, gas kolen.

Deze warmtebedrijven zijn in publieke (gemeenten, bewoners) handen. Deze bedrijven mogen geen winst maken.  Ze opereren uiterst transparant. Veel informatie is openbaar, ze moeten het bij wijze van spreken uitleggen als ze meer geld aan wc papier uitgegeven hebben dan collega warmtebedrijven. De warmtebedrijven hebben een kleine organisatie, voor facturering van de klanten, onderhoud, uitbreiding e.d. zijn vele commerciĆ«le bedrijven beschikbaar. Er is concurrentie. Stadsverwarming is dan ook goedkoper dan in Nederland. Er zijn in Denemarken wel grote verschillen tussen de warmtebedrijven, een lokale meevaller in de vorm van restwarmte , leidt lokaal tot een lagere prijs.

Doordat de warmtenetten jaren geleden zijn gestart is er wel veelal spraken van hoge temperaturen. Ook Denemarken moet de omslag naar duurzame bronnen nog maken. Moderne lage temperatuur netten zijn ook in Denemarken nog zeldzaam.

Niet alleen onze gemeente maar ook onze overheid leert van de Denen. Zo is een nieuwe warmtewet in ontwikkeling waar ook het uitgangspunt is dat minimaal 50% van het eigendom/zeggenschap van een warmtebedrijf in publieke handen moet komen. Of bij een coƶperatie van bewoners. Daar wil Energie-N wel over meedenken of een rol in vervullen.

Hoeveel tijd, overgangsrecht en afkoopsommen zullen er nodig zijn om onze stadsverwarming in publieke handen te brengen?