Onafhankelijkheid Energie-N

Nadat Energie-N op 11 november 2021 had ingesproken bij de behandeling van de Transitievisie warmte in de Gemeenteraad van Nieuwegein, heeft een Raadslid vragen gesteld over de onafhankelijkheid van Energie-N. Hieronder geven wij de vragen en de gegeven antwoorden weer.

Vraag: ENERGIE-N, Wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Wie nam het initiatief? 

Antwoord: In 2012 ontstond in het kader van een Europees project de behoefte aan samenwerking tussen Nieuwegeinse initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiermee is het netwerk en later stichting Samen Duurzaam Nieuwegein (https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/) ontstaan. Vanuit deze stichting  is een aantal inwoners van Nieuwegein in 2017 gestart met het initiatief Energie-N, waarin bewoners elkaar helpen om de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Energie-N is sinds maart 2020 geen onderdeel meer van Samen Duurzaam Nieuwegein maar een zelfstandige stichting en bestaat nu uit een groep van ruim 10 enthousiaste vrijwilligers (energieambassadeurs).

Vraag: Klopt het dat de groep (in ieder geval voor een deel) uit ambtenaren bestaat?

Antwoord: Nee, dat klopt niet. Gemeente werkt wel samen met Energie-N, waarbij we soms samen naast elkaar publiekelijk zichtbaar zijn (ieder in haar eigen rol) bijvoorbeeld bij fysieke- of online bijeenkomsten.

Die samenwerking is de afgelopen twee jaar intensief geweest ivm de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Eind 2019 kwam het Rijk met een RRE subsidie regeling waarbij de gemeente Nieuwegein voor onder meer een aantal activiteiten van Energie-N subsidie kon ontvangen. Dat betrof energiegesprekken/warmte scans, inkoopregelingen voor energiebesparende maatregelen en bijeenkomsten over energiebesparende maatregelen. Daar het natuurlijk niet de bedoeling was dat de gemeente geld verdiend door de werkzaamheden van vrijwilligers, is toen met Energie-N de volgende afspraak gemaakt. De te ontvangen Rijkssubsidie voor energiegesprekken/warmtescans zou toekomen aan Energie-N. Met deze substantiële geldstroom wilde Energie-N haar onafhankelijke positie en rol als luis in de pels bij de energietransitie waarborgen. De te ontvangen Rijkssubsidie voor inkoopregelingen en bijeenkomsten zou toekomen aan de gemeente die dat geld zou besteden aan het faciliteren van en PR rond deze activiteiten zodat voldoende Nieuwegeiners die zouden gaan bijwonen. De RRE is eind 2021 afgesloten.

Vraag: Door wie, buiten de gemeente Nieuwegein, worden de leden of de groep als geheel nog meer betaald, gesponsord, gesubsidieerd? 

Antwoord: Voorzover bekend bij de gemeente heeft Energie-N eenmaal voor het collectieve asbestdaksaneringsproject in de wijk Doorslag gebruik kunnen maken van een VNG-subsidie.  Energie-N heeft dit bevestigd en aangegeven dat ze in 2018 nog een bijdrage in de aanschaf van een warmtecamera hebben ontvangen van het RABO-stimuleringsfonds.

Vraag: Hoeveel geld gaat er vanuit de gemeente naar deze groep?

Antwoord:

2017: €2.600 Project Verduurzamen Vogelbuurt Doorslag (collectieve asbestdaksanering)

2017: €3.000 Project Verduurzamen Rijtuigenbuurt

2018 en 2019: €2.000 Kosten deelname kennisbijeenkomsten, materialen Duurzaamheidsmarkt, warmtecamera en meetapparatuur, waardering vrijwilligers

2020: €6.930 Kosten 77 energiegesprekken/warmtescans i.k.v. gemeentelijk project (met rijkssubsidie RRE)

2021: €5.760 Kosten 63 energiegesprekken/warmtescans i.k.v. gemeentelijk project (met rijkssubsidie RRE)

Vraag: Met welk doel betalen wij, gemeente Nieuwegein, Energie-N? 

Antwoord: Gemeente betaalt stichting Energie-N een vergoeding voor onkosten die zij maken voor activiteiten om andere Nieuwegeiners te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking in/aan de woning. Dit zijn activiteiten die helpen bij het bereiken van een Nieuwegein Energieneutraal 2040.

Energie-N zoekt versterking

Stichting Energie-N bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 26 tot 70 jaar en man/vrouw. Heb je zelf energiebesparende maatregelen genomen en vind je het leuk om je ervaringen te delen of om je er nog verder in te verdiepen dan ben je welkom om ons team te versterken. Vind je verduurzaming gewoon belangrijk en wil je je inzetten voor communicatie en organisatie ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Energie-N helpt bewoners van Nieuwegein de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie. Wij zijn vrijwilligers, met enthousiasme over, ervaring met en/of enige kennis van isolatie, gebouw installaties en zonnepanelen.

Samen met je Energie-N collega’s en afhankelijk van je eigen wensen en capaciteiten informeer je individuele woning eigenaren over wat er allemaal mogelijk is met hun woningen, organiseer je mede bijeenkomsten over mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden, sta je op evenementen zodat bewoners van Nieuwegein ons kunnen vinden, draag je bij aan onze website, facebook en nieuwsbrief, help/begeleid je buurt initiatieven.

Wij helpen en beïnvloeden de gemeente Nieuwegein om te komen tot een voortvarende maar voor iedereen betaalbare invulling van de door de gemeente vastgestelde Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040. Daarom volgen we de dossiers Aardwarmte en Warmtebuffer op de voet.

We zijn vrijwilligers zonder enig commercieel belang en zijn volledig onpartijdig en onafhankelijk. Is je interesse gewekt? Stuur dan een berichtje naar info@energie-n.nl

Help mee aan een duurzame toekomst

Energie-N doet mee aan de Nieuwegeinse Warmte Weken

In de weken van 28 september tot 16 oktober organiseert de gemeente Nieuwegein de Warmte Weken. Tijdens deze weken worden diverse online bijeenkomsten georganiseerd over de verduurzaming van de stadsverwarming (aardwarmte en warmte buffer) en de transitie visie warmte (toekomstige warmte voorziening ter vervanging van aardgas). We gaan uiteindelijk over op duurzame warmte. Maar kunnen we nu zelf al iets doen? Natuurlijk! Alle warmte die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet duurzaam op te wekken. Isoleren is dus altijd een goed idee, los van wat we gaan doen in plaats van gas.

Volg tijdens de Warmteweken het Webinar van Energie-N en je weet waar je het beste kunt beginnen met isoleren, wat het kost en hoe je het kunt financieren. Via een chatfunctie kunt u elke vraag stellen die u kunt bedenken. Gewoon via uw computer, tablet of telefoon, dus lekker vanaf de bank. Natuurlijk word je op weg geholpen zodat u mee kunt doen.

Het Webinar wordt samen verzorgd door Energie-N en de gemeente Nieuwegein. Tijdens deze avond gaat het over de verschillende isolatiemogelijkheden, zoals kruipruimte- en vloerisolatie, dakisolatie, isolerend glas en meer. Ook de financiering komt aan bod zoals bijvoorbeeld mogelijke subsidies of een duurzaamheids- of verzilverlening. En nog beter: samen aan de slag. Via een collectieve inkoopactie of gewoon: samen met de buren. Dan kun je het werk verdelen, samen onderhandelen met leveranciers en misschien wel met de hele straat aan de slag om de buurt duurzamer te maken. Energie-N en de gemeente helpen u er graag bij.

Een comfortabel, waardevast en duurzaam huis dat klaar is voor de toekomst? U maakt een vliegende start met het Webinar van Energie-N op donderdagavond 1 of woensdagavond 14 oktober. Aan het eind van de avond heeft u alle info om meteen aan de slag te gaan. Opgeven kan via www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken.

Energie-N gaat digitaal

Begin dit jaar had Energie-N zich voorgenomen grote aantallen energiegespreken, warmte scans en buurtbijeenkomsten te organiseren. Helaas hebben we onze doelstellingen moeten bijstellen vanwege de beperkingen. We hebben inmiddels wel wat ervaring op gedaan met videobijeenkomsten. Ondanks dat de fysieke ontmoetingen vaak de voorkeur hebben kunnen we ook middels video goede resultaten bereiken. Energie-N heeft gekozen voor Zoom. Zoom heeft de privacy van zijn gebruikers inmiddels goed geregeld en is erg gebruikersvriendelijk.

Stichting Energie-N

Energie-N is al enkele jaren werkzaam onder de vlag van stichting Samen Duurzaam Nieuwegein. Doordat we flink gegroeid zijn werd het tijd dat Energie-N op eigen benen ging staan. Daarom is op 27 maart 2020 stichting Energie-N opgericht door Paul Triepels (voorzitter), Martien Scheepers (secretaris)en Dennis Kamperman (penningmeester).

We bedanken stichting Samen Duurzaam Nieuwegein dan ook hartelijk dat ze ons de gelegenheid heeft gegeven om onder haar vlag “volwassen” te worden. We verheugen ons op de verdere samenwerking met Samen Duurzaam Nieuwegein.

In de stichtingsacte staat de doelstelling van Stichting Energie-N als volgt omschreven :  “ingezetenen van de gemeente Nieuwegein helpen de juiste stappen te zetten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de gemeente Nieuwegein (besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie), teneinde het transitieproces naar een klimaat neutrale gemeente zo efficiënt en voor de ingezetenen zo prettig mogelijk te laten verlopen”.