Kennis

Er zijn honderden websites waar je informatie over het verduurzamen van je woning kan vinden. Wij hebben er voor gekozen op onze site alleen informatie te plaatsen die betrekking heeft op onze activiteiten en de specifieke Nieuwegeinse situatie. Daarom verwijzen wij voor meer algemene informatie over het verduurzamen van je woning graag naar de site van MilieuCentraal . Dit is een zeer complete, actuele, niet commerciƫle site die met overheidsgeld gemaakt is en onderhouden wordt.

Energieambassadeurs worden opgeleid door Energie-U en de Natuur en Milieufederatie Utrecht in opdracht van U-THUIS. U-THUIS is het samenwerkings-verband van 15 gemeenten in de regio Utrecht met als doel om energiebesparing bij particuliere bewoners te versnellen.

Om ons verder in verschillende onderwerpen te verdiepen werken we binnen Energie-N met kenniskringen. Energie ambassadeurs die dat leuk vinden nemen deel aan een of meerdere kenniskringen. De kennis die hier wordt ontwikkeld gebruiken wij in onze voorlichting en soms wordt door een kenniskring een, door alle bewoners van Nieuwegein te gebruiken, inkoopregeling opgezet.

Wij hebben de volgende kenniskringen:

  • Kruipruimte isolatie
  • Beglazing
  • Dakisolatie
  • Spouwisolatie
  • Ventilatie
  • Collectieve warmte
  • Individuele warmte
  • Zonnepanelen op eigen dak
  • Gedrag en kleine maatregelen
  • Motivatie tot actie