Inkoop kruipruimte isolatie

De succesvolle inkoopregeling voor kruipruimte isolatie waar inmiddels zo’n 120 huishoudens aan hebben mee gedaan wordt voortgezet tot eind maart 2021.

Advies bij de isolatie van de kruipruimte

Zoals je al vaker op onze site hebt kunnen lezen maken wij graag gebruik van bestaande onafhankelijke sites als wij de informatie daar goed en eerlijk vinden. Daarom verwijzen we je naar de site van MilieuCentraal om te bepalen hoe jou kruipruimte het best geïsoleerd kan worden. Ga naar MilieuCentraal en druk bij “Advies op maat over vloerisolatie” op het groene knopje “Check je vloer”. Je krijgt dan een aantal vragen en als je die hebt beantwoord krijg je een advies dat je met de blauwe knop aan je zelf kan laten mailen.

Is het advies “isoleer vloer aan bovenkant” of “vervang uw vloer”, dan kunnen wij met de inkoopregeling helaas niets voor jou betekenen. De inkoopregeling is gericht op isolatie aan de onderkant van de vloer (met een warmteweerstand (Rc) van ca 3,5 of 5 in het geval van vloerverwarming en eventueel gecombineerd met bodemfolie) en bodemisolatie.

Bodemfolie

Het advies van MilieuCentraal zal het advies voor isolatie aan de onderkant van de vloer altijd combineren met het aanbrengen van een bodemfolie. Een bodemfolie, die zelfs drijvend kan worden uitgevoerd als in de kruipruimte af en toe plassen water staan, verminderd de verdamping uit de vochtige bodem en maakt de kruipruimte en de woning droger. Heb je vochtproblemen of een muffe geur in huis dan is een bodemfolie een must. Bij thermokussens is bodemfolie ook een must, omdat bij vocht de werking verloren gaat.  Heeft u op dit moment geen vochtklachten of muffe geur in uw woning dan kan u, bij vloerisolatie met Icynene of meerlaagse isolatie folie, de bodemfolie weg laten. Doe dit altijd in overleg met de leverancier.

Betonvloeren met schade

Voor de Nieuwegeinse situatie is het nog belangrijk rekening te houden met de ruim aanwezige Manta en Kwaijtaal vloeren. Bij een deel van deze vloeren is bij de productie een hulpstof toegevoegd die, zoals achteraf is gebleken, de wapening doet roesten. Roestende wapening zorgt voor scheuren en afbrokkelend beton. Vloeren die zijn aangetast en/of waar ondersteuningsconstructies zijn aangebracht moeten periodiek gecontroleerd kunnen worden. Het is niet handig deze met vloerisolatie te bedekken. Hier adviseren wij meerlaagse isolatiefolie op de bodem. Heeft een vloer na 40 jaar geen schade dan behoort die tot een goede partij en kan vloerisolatie worden aangebracht.

Leveranciers en producten

Wij hebben voor jou de volgende producten geselecteerd:

Gespoten schuim

Gespoten schuim met de merknaam Icynene H2foam lite. Dit schuim gebruikt geen schadelijke drijfgassen maar water om te expanderen. Ook de funderingswanden worden mee geïsoleerd. De leverancier Profijt Isolatie heeft zich gespecialiseerd in het aanbrengen van isolatie schuimen en is hierin het goedkoopst. Het aanbrengen van bodemfolie is een arbeidsintensieve werkgang die slecht combineert met het meer industriële spuitproces. Bodemfolie brengt dit bedrijf dan ook niet zelf aan. Natuurlijk kan je dit eventueel zelf doen. Profijt brengt isolatie ook aan onder lage kruipruimten, deze zijn daarna echter slecht begaanbaar. De Isolatie specialist is duurder maar kan ook meteen bodemfolie aanbrengen. Daarom is ook dit bedrijf geselecteerd . Pas op, de isolatie specialist brengt Icynene niet aan bij kruipruimten lager dan 60 cm.  

Thermokussens

Thermokussens met drie lagen reflecterende folie. De merknaam TonZon heeft een zogenaamd Duurzaam Bouwen keurmerk. Deze Thermokussens moeten altijd gecombineerd worden met een bodemfolie. De Isolatie Specialist biedt thermokussens van het merk Trifoil en heeft voor deze thermokussens de laagste prijs. De isolatie specialist brengt Thermokussens niet aan bij kruipruimten lager dan 50 cm.  Daarom hebben wij ook Rondomisoleren geselecteerd, zij leveren TonZon. Het tarief per vierkante meter is afhankelijk van de totale te isoleren oppervlakte. Bij kruipruimten lager dan 45 cm worden op het tarief opslagen van 15 – 30 % (op totaal , 25-75% op arbeid) gehanteerd. Onder deze omstandigheden moeten de mensen vaker pauzeren en mogen ook wat extra’s verdienen. Met thermokussens is maximaal een Rc van 3,8 te halen. Om toch met materiaal dat van reflectie gebruikmaakt een R van 5 te halen hebben we ook meerlaagse isolatiefolie.

Meerlaagse Isolatiefolie

Meerlaagse isolatiefolie is een combinatie tussen reflecterende folie en noppenfolie. Ook hier hebben we Isolatie Specialist en Rondomisoleren geselecteerd. De zelfde opslagen en kruipruimte hoogtes als genoemd bij thermokussens zijn van toepassing. De isolatie specialist levert het product PIFisolatiefolie en Rondomisoleren levert ISObooster. Wil je een R van 5 dan kom je terecht bij de Isolatie Specialist. Rondomisoleren brengt altijd een bodemfolie aan (in de prijs) bij de Isolatie specialist is dat een optie.

Bodemisolatie

Bodemisolatie is een soort laatste redmiddel voor als er te weinig ruimte is om andere materialen goed tegen de onderkant van de vloer aan te brengen. Bodemisolatie zijn kleine korreltjes die in de kruipruimte worden geblazen. Houd er rekening mee dat kabels en leidingen moeilijker bereikbaar worden. Het isolerend effect van bodemisolatie is beperkt ( rond de R=2,5) omdat de kruipruimte warm blijft en er nog steeds warmte door de ventilatie (deze is noodzakelijk) en fundering weg stroomt. Bodemisolatie bestaat uit kleine losse korreltjes die bij lekkage in het milieu kunnen komen. Mooi is dat bodemisolatie ook zorgt voor minder vocht in de kruipruimte en blijft drijven. De isolatie specialist levert HR bodemisolatie. De prijs is afhankelijk van de laagdikte.

De richtprijzen

Subsidie

Alle varianten voldoen aan de Rd>= 3,5 eis van de ISDE Subsidie. Voor vloer isolatie kan je € 7 en voor bodemisolatie kan je € 4 per m2 subsidie krijgen. Subsidie kan je alleen aanvragen in combinatie met een tweede maatregel (isolatie, of warmtepomp of zonneboiler). Meer informatie over de subsidie vindt je bij RVO

Keuze maken

Je kiest, op basis van de informatie op MilieuCentraal en hier op onze site de isolatiewijze en de leverancier. De leverancier controleert vervolgens of de door jou gekozen oplossing goed in jouw situatie/woning kan worden toegepast.

Heb je nog vragen over de keuze die je moet maken mail dan naar info@energie-n.nl. Vermeld hierbij je telefoonnummer. Bekijk de presentatie van 27 februari 2020 in Buurtplein Batau

Aanmelden

Ook voor het aanmelden gebruiken we graag weer een site die daar goed in is. Dat is het energieloket van de gemeente Nieuwegein, Jouwhuisslimmer.

Deze geeft je aanmelding door aan de leverancier. Hier wordt ook de voortgang bewaakt en kan je na afloop je ervaringen met de leverancier aangeven. Zo kunnen we blijven verbeteren en de leveranciers scherp houden.

Als je je opgeeft komt de leverancier vrijblijvend kijken en maakt een offerte (gebaseerd op onze afspraken). Pas als je het eens bent met deze offerte geef je zelf de opdracht. Wij controleren steekproefsgewijs of de leveranciers zich aan de gedetailleerde afspraken houden.

Zoals je ziet hebben we niet alle door MilieuCentraal genoemde materialen zoals minerale wol e.d. meegenomen in onze inkoopregeling. Deze materialen vinden wij te arbeidsintensief om het door een aannemer te laten aanbrengen. Voor de hobbyist kunnen deze materialen wel aantrekkelijk zijn. Houd dan zeker de adviezen van MilieuCentraal (o.a. bodemfolie) in acht.