Verduurzamen Vogelbuurt

Buurtinitiatief voor het saneren van asbest daken en verduurzamen van de woningen. Ondersteund door Energie-N.

Het Betreft 62 woningen aan de Gruttostraat, Pijlstaart, Zwanensingel en Kuifduiker met een dak van asbesthoudende golfplaten. Buurtaanpak focust in eerste instantie op sanering asbestdak, dakisolatie, zonnepanelen en beganegrondvloer isolatie.

Enkele mijlpalen, meest recente eerst

Aanvragen bouwvergunning

Op 12 december hebben we een gesprek gehad met de Welstandscommissie. De tekeningen voor de renovatie van de daken zijn goedgekeurd. De tekeningen kan u hier downloaden.

Nu wordt het tijd om de bouwvergunning in te dienen. We gaan die bouwvergunning indienen voor alle huizen aan de Kuifduiker, de Zwanensingel en de huizen aan de Gruttostraat waarvan de daken nog niet vervangen zijn.

Ook voor de eigenaren die niet mee willen doen met onze gezamenlijke vervanging van de daken zullen we een aanvraag doen als ze daarmee instemmen. Die eigenaren hebben het voordeel dat ze straks gebruik kunnen maken van de vergunning en niet zelf tekeningen hoeven te laten maken. Bij verkoop van hun huis kunnen ze de vergunning mee geven, zodat toekomstige eigenaren het huis volgens de vergunning mogen aanpassen.

Het voordeel voor ons allemaal is dat de huizen dan met dezelfde materialen en specificaties aangepast worden en er  eenheid in de wijk blijft of komt en het aanzien ervan verbeterd.

Normaliter zou voor de bouwvergunning leges betaald moeten worden. Die leges zou neer kunnen komen op €400 tot €500 per woning. Omdat de gemeente Nieuwegein bezig is met het invoeren van ‘groene’ leges (wat inhoudt dat voor verduurzaming van huizen geen leges verschuldigd is) onderzoekt de gemeente nu of we die leges ook niet hoeven te betalen.

Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we de bouwvergunnig aanvragen, mits we geen leges hoeven te betalen.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat we namens u een bouwvergunning aanvragen, laat dit dan voor 17 december 2019 weten aan Roel Hodes (rbhodes@ziggo.nl). Kuifduiker nr. 18.

Bijna iedereen doet mee

Van de 62 woningen hebben er 6 het dak al vervangen. 2 woningen doen niet mee, 4 onderzoekn nog hun mogelijkheden om mee te doen en 50 hebben aangegeven dat ze in princiepe mee doen. Dit is de stand van2 december 2019.

Geslaagde buurtbijeenkomst

Op 31 oktober heeft een buurtbijeenkomst plaatsgevonden die door wel 60 buurtbewoners is bezocht. Op deze bijeenkomst heeft de werkgroep samen met de aannemer de plannen gepresenteerd. De presentatie kan u hier downloaden.

De werkgroep bestaat uit:

 • Silvana Skotarczak, Gruttostraat 10
 • Roel Hodes, Kuifduiker 18
 • Hans van den Heuvel, Zwanensingel 6
 • Frits Jongbloets, Kuifduiker 1
 • Paul Triepels, Energie-N

Emailadres werkgroep werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl

Voor het laatste nieuws kies Verduurzamen Vogelbuurt bij het keuze menu Onze activiteiten.

Presentaties

 1. Buurtbijeenkomst 31 oktober 2019
 2. Financiering 17 april 2018
 3. Financiering intro 17 april 2018
 4. Collectieve maatregelen 27 maart 2018
 5. Individuele maatregelen 27 maart 2018
 6. Aanpak, mogelijke maatregelen 15 september 2017