Verduurzamen Vogelbuurt

Buurtinitiatief voor het saneren van asbest daken en verduurzamen van de woningen. Ondersteund door Energie-N.

Het Betreft 62 woningen aan de Gruttostraat, Pijlstaart, Zwanensingel en Kuifduiker met een dak van asbesthoudende golfplaten. Buurtaanpak focust in eerste instantie op sanering asbestdak, dakisolatie, zonnepanelen en beganegrondvloer isolatie.

April 2017 kwam Silvana Skotarczak van de Gruttostraat nr 10 met ons in gesprek over haar dak. “Ik heb een asbest dak daar wil ik vanaf en dan moet het meteen goed geïsoleerd worden en kunnen er Zonnepanelen op”. Of we haar zouden kunnen helpen.

Dat hebben we opgepakt en al snel de conclusie getrokken dat in totaal 62 woningen met de zelfde uitdaging zitten.

In dec 2017 buurtbijeenkomst gehouden over de mogelijkheden en uitdagingen bij de asbestsanering en verduurzaming van deze woningen. Er bleek een grote belangstelling te zijn en een aantal buurtbewoners wilden in een werkgroep plaatsnemen om dit verder te brengen.

Dat is dus bijna 4 jaar geleden. Als we van te voren geweten had dat het 4 jaar zou duren, waren we er nooit aan begonnen.

Energie-N had wel het idee dat als een buurtproject ergens gaat lukken dan is het hier. De wens om van asbest af te komen, einde levensduur, niet verzekerbaar, lekkages reden genoeg om actie te nemen..

Waar we vanuit Energie-N natuurlijk vooral de verduurzaming van de woningen belangrijk vonden, realiseren we ons dat die verduurzaming hier voor een deel bijvangst is bij de asbestsanering. Dat is echter helemaal niet erg want we denken ook dat  juist de combinatie van verduurzaming met een aanleiding in de vorm van verbouwplannen, groot onderhoud e.d. de energie transitie uiteindelijk betaalbaar kan maken.

Samen doen maakt het makkelijker was het eerste idee.

We zijn er achter gekomen dat dat niet klopt.

Veel woningen tegelijk maakt een groot project, grote aannemer nodig. Als je vertrouwen in een klusbedrijf hebt geef je vaak opdracht op een offerte van een a4-tje. Het klusbedrijf gaat echt niet meer vastleggen. Daar loop je risico’s mee maar het is je eigen keuze.

Als werkgroep realiseerde we ons dat je in een buurtproject al die risico’s moet gaan uitsluiten. Dat betekent verantwoordelijkheden vastleggen, administratieve voorwaarden toegespitst op deze situatie, ontwerp uit laten werken en toetsen, uitvoering toetsen en dergelijk.

Als groot project sta je in de kijker, omgevingsvergunning, asbest saneren zoals het hoort, voldoen aan met milieubescherming. Maakt het allemaal niet simpeler.

Vandaar die 4 jaar, we hebben er veel van geleerd, als we het nog eens zouden doen zou het ongetwijfeld minder moeite kosten.

Resultaat

91% van de bewoners heeft meegedaan dat waren er 51. Naast het vervangen van het asbest dak door een top geïsoleerd stalen dak zijn bij 29 woningen zonnepanelen aangebracht en is bij 36 woningen de beganegrondvloer geïsoleerd.

Het is natuurlijk heel mooi dat zo velen vertrouwen hadden in het voorstel van de werkgroep en hebben meegedaan.

Energie-N feliciteert de buurt met het resultaat. Het ziet er mooi uit.

Hieronder de berichtgeving tot de opdrachten aan de aannemer, het meest recente bericht staat boven aan

Emails van werkgroep in spambox?

Is de e-mail ook bij u in de spambox terechtgekomen? Dan adviseren wij u om in uw eigen mailbox in te stellen dat e-mail die afkomstig is van het mailadres werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl altijd vertrouwd mag worden. Hoe u dit kunt doen, verschilt per mailprogramma en per provider. Soms heet het ‘vertrouw altijd’, een andere vaak gebruikte aanduiding is de ‘whitelist’ (lijst van altijd te vertrouwen afzenders). Mocht u hier niet uitkomen, neemt u dan even contact met ons op. Hieronder staan de verzonden emails en kan u ze alsnog bekijken.

Datum: 2020-06-17 16:08, Onderwerp: Offertes aanvragen. Bekijk email

Datum: 2020-06-16 09:29, Onderwerp: Opname videopresentatie offerte en financiering. Bekijk email

Datum: 2020-06-15 16:32, Onderwerp: Hebt u nog vragen over de offerte? Bekijk email 

Datum: 2020-06-13 11:20, Onderwerp: Offerte sanering en verduurzaming daken. Bekijk email

Datum: 2020-06-12 20:27, Onderwerp: Tussentijds bericht offerte. Bekijk email

Datum: 2020-06-11 11:12, Onderwerp: Voortgang, verduurzamingsrendement en subsidiemogelijkheden. Bekijk email

Datum: 2020-06-04 23:14, Onderwerp: Geïsoleerde dakgoten. Bekijk email

Datum: 2020-05-14 17:20, Onderwerp: Laatste ontwikkelingen met het dak – en een aantal vragen aan u. Bekijk email

Datum: 2020-05-07 15:19, Onderwerp: Buurtbrief werkgroep renovatie asbesdaken. Bekijk email

Presentatie offerte

Maandag 15 juni is via een digitale MS Teams bijeenkomst de planning en offerte gepresenteerd aan een aantal buurtgenoten. Ongeveer een vertegenwoordiger per huizen blok. De van iedereen vooraf ontvangen vragen en de vragen van de deelnemers zijn aan bod gekomen. Deze bijeenkomst is opgenomen. Hieronder kan iedereen de bijeenkomst terug kijken.

Het eerste deel over de urgentie in de planning en de offerte voor de daken. Bekijk video

Het tweede deel over de individuele offerte, vloerisolatie, subsidies, leningen en verantwoordelijkheid. Bekijk de video

Hier ook nog even de plaatjes die zijn gebruikt. Bekijk plaatjes

Het gaat door!!!!!!!!

Hieronder vinden jullie de beschrijving van verschillende relevente documenten en kunnen ze worden gedownload.

De generieke offerte voor de sanering en verduurzaming van onze daken van de firma Biersteker Asbest-Renovatie BV. De generieke offerte is voor iedereen die opdracht geeft geldig. U gaat met de aannemer overeenkomen welke onderdelen uit de generieke offerte hij bij u gaat uitvoeren. Dat wordt vastgelegd in een heel beknopte individuele offerte die naar de generieke offerte verwijst. Bij de offerte zit ook een Garantie verklaring van Biersteker Gevel- & Dak techniek B.V. Dit bedrijf met 30 personeelsleden stelt zich garant voor de uitvoering van de opdracht. Pas op het zgn kopschot dat noodzakelijk bleek bij de toetsing door LBP Sight Nieuwegein is nog niet in de prijs opgenomen. Bekijk document

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA  2013) Herzien december 2014. Dit zijn standaardvoorwaarden die vaak worden toegepast bij bouwwerken voor particulieren. Omdat hier enkele zaken in staan die niet van toepassing zijn (omdat het bij ons alleen om het dak gaat) of die ons onvoldoende zekerheid geven (betaalschema, garantstelling door het grotere bedrijf Biersteker Gevel- & Dak techniek B.V.) hebben we wijzigingen en aanvullingen met de aannemer overeengekomen. Deze heeft de aannemer opgenomen in zijn generieke offerte. Bekijk document

Voorbeelden voor de individuele offerte. Bekijk document

Omgevingsvergunning zaaknummer 807647. Omdat de dakranden door het dikke isolatiepakket hoger werden hebben we een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Het ging hierbij vooral over hoe het uit gaat zien en een basis voor de uitvoeringsdetaillering. Bekijk document

Aanvullingen op de details uit de omgevingsvergunning. Na het aanvragen van de omgevingsvergunning zijn de uitvoeringsdetails verder uitgewerkt. Dit is vast gelegd als tekstuele beschrijving van de wijzigingen tov de basis details in de omgevingsvergunning en enkele schetsen. Dit is gebeurt op basis van verdere inspecties (er is nog ergens een dak open gemaakt) en gesprekken met het ingenieursbureau LBP Sight uit Nieuwegein. Het toets rapport van LBP Sight met nog enkele verbeteringen is toegevoegd. De Aanvullingen op de details uit de omgevingsvergunning. Bekijk document

Generieke offertes voor zonnepanelen. Als u deze maatregelen wilt uitvoeren en u wilt ze mee financieren in de verzilver- of duurzaamheidslening dan heeft u hier ook op naam gestelde offertes van nodig. Bekijk document

Generieke offertes voor Kruipruimte isolatie. Deze is handig als u subsidie op de isolatie wil krijgen. U heeft dan twee isolatie maatregelen nodig. Als u deze maatregelen wilt uitvoeren en u wilt ze mee financieren in de verzilver- of duurzaamheidslening dan heeft u hier ook op naam gestelde offertes van nodig. Dit document volgt zo snel mogelijk.

Aanvragen bouwvergunning

Op 12 december hebben we een gesprek gehad met de Welstandscommissie. De tekeningen voor de renovatie van de daken zijn goedgekeurd. De tekeningen kan u hier downloaden.

Nu wordt het tijd om de bouwvergunning in te dienen. We gaan die bouwvergunning indienen voor alle huizen aan de Kuifduiker, de Zwanensingel en de huizen aan de Gruttostraat waarvan de daken nog niet vervangen zijn.

Ook voor de eigenaren die niet mee willen doen met onze gezamenlijke vervanging van de daken zullen we een aanvraag doen als ze daarmee instemmen. Die eigenaren hebben het voordeel dat ze straks gebruik kunnen maken van de vergunning en niet zelf tekeningen hoeven te laten maken. Bij verkoop van hun huis kunnen ze de vergunning mee geven, zodat toekomstige eigenaren het huis volgens de vergunning mogen aanpassen.

Het voordeel voor ons allemaal is dat de huizen dan met dezelfde materialen en specificaties aangepast worden en er  eenheid in de wijk blijft of komt en het aanzien ervan verbeterd.

Normaliter zou voor de bouwvergunning leges betaald moeten worden. Die leges zou neer kunnen komen op €400 tot €500 per woning. Omdat de gemeente Nieuwegein bezig is met het invoeren van ‘groene’ leges (wat inhoudt dat voor verduurzaming van huizen geen leges verschuldigd is) onderzoekt de gemeente nu of we die leges ook niet hoeven te betalen.

Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we de bouwvergunnig aanvragen, mits we geen leges hoeven te betalen.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat we namens u een bouwvergunning aanvragen, laat dit dan voor 17 december 2019 weten aan Roel Hodes (rbhodes@ziggo.nl). Kuifduiker nr. 18.

Bijna iedereen doet mee

Van de 62 woningen hebben er 6 het dak al vervangen. 2 woningen doen niet mee, 4 onderzoeken nog hun mogelijkheden om mee te doen en 50 hebben aangegeven dat ze in principe mee doen. Dit is de stand van2 december 2019.

Geslaagde buurtbijeenkomst

Op 31 oktober 2019 heeft een buurtbijeenkomst plaatsgevonden die door wel 60 buurtbewoners is bezocht. Op deze bijeenkomst heeft de werkgroep samen met de aannemer de plannen gepresenteerd. De presentatie kan u hier downloaden.

De werkgroep bestaat uit:

  • Roel Hodes, Kuifduiker 18
  • Hans van den Heuvel, Zwanensingel 6
  • Frits Jongbloets, Kuifduiker 1
  • Paul Triepels, Energie-N

Emailadres werkgroep werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl

Presentaties

  1. Buurtbijeenkomst 31 oktober 2019
  2. Financiering 17 april 2018
  3. Financiering intro 17 april 2018
  4. Collectieve maatregelen 27 maart 2018
  5. Individuele maatregelen 27 maart 2018
  6. Aanpak, mogelijke maatregelen 15 september 2017