Energie-N

Energie-N helpt bewoners om de juiste stappen te zetten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de gemeente Nieuwegein (besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie), teneinde het transitieproces naar een klimaat neutrale gemeente zo efficiƫnt en voor de bewoners zo prettig mogelijk te laten verlopen

Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat we zuiniger moeten omgaan met het gebruiken van energie en dat we de energie die we gebruiken zo veel mogelijk moeten opwekken uit duurzame bronnen.  Ook weten we dat veel maatregelen zich in korte tijd terug betalen. Toch komt het er vaak niet van om concrete stappen te zetten. Wij zien drie belemmeringen waar we u graag overheen willen helpen:

 • kennis, wat kan ik het beste doen
 • geld, betaal ik niet te veel, hoe kom ik aan financiering en subsidie
 • gedoe, een aannemer over de vloer, hoe lang woon ik hier nog, zal mijn tijd wel duren.

Hoe wij dit doen?

 • Wij zijn vrijwilligers, met enthousiasme, ervaring en enige kennis.
 • Wij denken constructief kritisch mee met de gemeente Nieuwegein. We hebben wel het zelfde doel, energieneutraal in 2040 maar opereren geheel onafhankelijk van de gemeente. Zie ook bericht
 • We kunnen jou als individuele woning eigenaar er op wijzen wat er allemaal mogelijk is, dat kunnen wij visueel maken met warmte foto’s.
 • Wij organiseren bijeenkomsten over mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden.
 • Wij zijn een stichting zonder commerciĆ«le belangen.
 • Wij organiseren inkoop regelingen met bedrijven om de stap naar het werkelijk laten uitvoeren van maatregelen te vereenvoudigen. Bedongen korting komt volledig terecht bij de bewoner die daar gebruik van maakt.
 • Wij verzamelen en ontwikkelen kennis om deze bij onze werkzaamheden te kunnen inzetten.
 • Wij staan op evenementen zodat u ons kan vinden. U kunt ons natuurlijk ook altijd benaderen via onze website.
 • We helpen/begeleiden buurt initiatieven. Samen doen leidt tot meer kennis, betere oplossingen, goedkopere oplossingen en minder gedoe.

Als jij geholpen wil worden de belemmeringen te slechten of als jij het leuk vindt anderen te helpen, stuur een mail naar info@PaulTriepels

Energie-N maakt gebruik van het Servicepunt energie van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Energie van Utrecht. Wij zijn tevens lid van Energie van Utrecht

Uitsluiting verantwoordelijkheid.
Stichting Energie-N is een vrijwilligersorganisatie en geen adviesbureau! Ondanks dat stichting Energie-N en haar energieambassadeurs alle communicatie in presentaties, geschrift en mondeling zo zorgvuldig mogelijk inhoud geven kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. U moet altijd het uitvoerende bedrijf laten bevestigen dat de uit te voeren maatregel geschikt is voor het doel in de specifieke situatie. Als wij de naam van een bedrijf noemen dan betekent dat niet meer en niet minder dan dat iemand daar goede ervaringen mee gehad heeft.