Samen inkopen

Een van de uitdagingen bij het daadwerkelijk laten uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan je woning is het vinden van een goede aannemer/installateur. Op de site van Milieucentraal en Jouwhuisslimmer (energieloket van gemeente Nieuwegein) kan je verschillende checklists vinden met zaken waar je op moet letten. Bij jouwhuisslimmer kunnen leveranciers zich aanmelden, op basis van reviews van klanten zou vervolgens het kaf van het koren gescheiden moeten worden. Dit laatste staat nog in de kinderschoenen. MilieuCentraal verwijst naar lijsten met leden van branche verenigingen, zij filteren dus op de toelatingseisen van deze verenigingen.

Energie-N probeert de ervaring die opgedaan is met leveranciers, offertes en inkooptrajecten van individuen of buurtprojecten te veralgemeniseren. Dit kan leiden tot een inkoopregeling die voor alle bewoners van Nieuwegein gebruikt kan worden.

We hebben op dit moment een inkoopregeling voor zonnepanelen.

Voor isolatie maatregelen hebben we geen inkoopregeling. Wel heeft de gemeente Nieuwegein een soort inkoopregeling te laten opzetten door een extern bedrijf, het duurzaambouwloket. Dat is gebeurt in het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Woningen met Energielabel D of slechter kunnen extra subsidie krijgen en kunnen gebruik maken van de inkoopregeling. Echter, ook als je niet voor de subsidie in aanmerking komt kan je gebruik maken van deze inkoopregeling. Meer informatie

Uitsluiting verantwoordelijkheid.
Stichting Energie-N is een vrijwilligersorganisatie en geen adviesbureau! Ondanks dat stichting Energie-N en haar energieambassadeurs alle communicatie in presentaties, geschrift en mondelijk zo zorgvuldig mogelijk inhoud geven kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. U moet altijd het uitvoerende bedrijf laten bevestigen dat de uit te voeren maatregel geschikt is voor het doel in de specifieke situatie. Als wij de naam van een bedrijf noemen dan betekent dat niet meer en niet minder dan dat iemand daar goede ervaringen mee gehad heeft.