Makkelijk is het niet de keuze van een nieuw warmtesysteem

11 september van 19:00 tot 20:00 uur video en aansluitend van 20:00 tot 22:00 uur discussie en vragen. Locatie: Buurtplein zuid, Ratelaar 37. In verschillende wijken in Nieuwegein moet de gemeente, in samenwerking met de wooncorporaties, de komende jaren besluiten hoe die wijken gasloos verwarmd gaan worden. Een flink deel van Nieuwegein heeft nu stadsverwarming. Het lijkt de makkelijkste weg om deze door te trekken naar de rest van de stad. Maar is dat ook de beste en meest duurzame keuze? Zie ook ons nieuwsbericht.

Daar gaan we het met elkaar over hebben. We hebben een video gemaakt van de voor en nadelen van de verschillende warmtesystemen. Op 19:00 uur starten we deze video op voor diegenen die hem thuis nog niet gezien hebben. Je kan het namelijk ook vandaag al gewoon op Youtube bekijken onder deze link. Als je hem bekijkt schrijf dan je vragen en op of aanmerkingen op. Om 20:00 uur schuiven de mensen die thuis gekeken hebben aan. Dan gaan we in op de vragen, suggesties, twijfels en zo meer. Wij hebben ook niet de wijsheid in pacht maar willen op deze manier bijdragen aan de burgerparticipatie op dit belangrijke onderwerp.

Omdat we moeilijk kunnen inschatten hoeveel mensen willen komen, verzoeken we je om je even met een mailtje aan te melden. Dan kunnen we rekening houden met de koffie en de thee en mochten er heel veel aanmeldingen zijn dan kunnen we een tweede bijeenkomst organiseren of verhuizen naar een andere locatie en je daarover via de mail informeren. Dus aanmelden is best wel belangrijk. Mail naar info@energie-n.nl en vermeld je naam, met hoeveel personen je komt en of je al om 19:00 uur komt of om 20:00 uur.