Onze historie

Op 27 maart 2020 is stichting Energie-N opgericht door Paul Triepels, Martien Scheepers en Dennis Kamperman.

In de stichtingsacte staat de doelstelling van Stichting Energie-N als volgt omschreven :  “ingezetenen van de gemeente Nieuwegein helpen de juiste stappen te zetten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de gemeente Nieuwegein (besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie), teneinde het transitieproces naar een klimaat neutrale gemeente zo efficiënt en voor de ingezetenen zo prettig mogelijk te laten verlopen”.

Tot het moment van oprichten van stichting Energie-N waren een groot aantal energieambassadeurs al enkele jaren werkzaam onder de naam Energie-N, onder de vlag van stichting Samen Duurzaam Nieuwegein.

We bedanken stichting Samen Duurzaam Nieuwegein dan ook hartelijk dat ze ons de gelegenheid heeft gegeven om onder haar vlag “volwassen” te worden. We verheugen ons op de samenwerking met Samen Duurzaam Nieuwegein.

Toen we als energieambassadeurs binnen SDN ons op de verduurzaming van de gebouwde omgeving wilden richten, realiseerden wij ons dat er al veel vergelijkbare initiatieven in andere steden werkzaam waren. Daarom zijn wij onder het motto

Beter goed (en in overleg) gekopieerd dan slecht (en met veel “energie” verlies) verzonnen

met Energie-U, de energiecoöperatie van de gemeente Utrecht, in gesprek gegaan. Dat we, niet alleen qua naam, veel op elkaar lijken is dan ook geen toeval. We hopen veel met Energie-U te blijven samenwerken.

Energie-U bedankt!