Samen inkopen

Een van de uitdagingen bij het daadwerkelijk laten uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan je woning is het vinden van een goede aannemer/installateur. Op de site van Milieucentraal en Jouwhuisslimmer (energieloket van gemeente Nieuwegein) kan je verschillende checklists vinden met zaken waar je op moet letten. Bij jouwhuisslimmer kunnen leveranciers zich aanmelden, op basis van reviews van klanten zou vervolgens het kaf van het koren gescheiden moeten worden. Dit laatste staat nog in de kinderschoenen. MilieuCentraal verwijst naar lijsten met leden van branche verenigingen, zij filteren dus op de toelatingseisen van deze verenigingen.

De kenniskringen van Energie-N proberen de ervaring die opgedaan wordt met leveranciers, offertes en inkooptrajecten van individuen of buurtprojecten te veralgemeniseren. Dit kan leiden tot een inkoopregeling die voor alle bewoners van Nieuwegein gebruikt kan worden. Wij streven er met onze inkoopregelingen naar om van jou een deskundig opdrachtgever te maken die weet heeft van de mogelijkheden en de prijzen die daarvoor reëel zijn.

Op dit moment hebben wij inkoopregelingen voor:

Voor het inschrijven op een van de inkoopregelingen gebruiken we het energieloket van de gemeente Nieuwegein, Jouw Huis Slimmer. Als je je daar opgegeven hebt dan neemt de aannemer/installateur contact met je op voor het maken van een offerte.

Uitsluiting verantwoordelijkheid.
Stichting Energie-N is een vrijwilligersorganisatie en geen adviesbureau! Ondanks dat stichting Energie-N en haar energieambassadeurs alle communicatie in presentaties, geschrift en mondelijk zo zorgvuldig mogelijk inhoud geven kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. U moet altijd het uitvoerende bedrijf laten bevestigen dat de uit te voeren maatregel geschikt is voor het doel in de specifieke situatie. Als wij de naam van een bedrijf noemen dan betekent dat niet meer en niet minder dan dat iemand daar goede ervaringen mee gehad heeft.