Opwekking

Het mogelijk maken van burger participatie in opwekking/distributie projecten voor elektra of warmte.

Wij doen dit door:

  • Alert te zijn op kansen voor projecten met mogelijkheden tot burger participatie.
  • Het inventariseren van plussen en minnen van participatie projecten die beschikbaar zijn voor burgers binnen Nieuwegein. Niet het geven van een oordeel.
  • Het zoeken van een uitbater (coƶperatie) voor gesignaleerde kansen.
  • Eventueel (doen) opzetten van een vehikel voor een participatie project buiten Energie-N.