Energiegesprek

Bij een energiegesprek kijkt een enthousiaste energieambassadeur samen met jou wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen bij jouw woning. Het gesprek bouwen we op vanuit de wijze waarop de woning oorspronkelijk is gebouwd. Wat is vanuit deze situatie allemaal mogelijk, wat heb je al gedaan en wat kan je nog doen. Wij maken over de woning een rapportage.

Als jij en de andere deelnemers aan het gesprek gevaccineerd zijn tegen Covid 19 komen onze ook gevaccineerde energieambassadeurs bij je thuis. Anders voeren we dit gesprek via Zoom. komen. Geef dit even in je mail aan.

Met de door jou in te vullen vragenlijst en enkele foto’s die we je vragen ons toe te sturen kunnen we een zeer zinvol gesprek voeren. In de winter als het buiten koud is kunnen we ook vooraf warmte foto’s van de woning maken die we kunnen bespreken. Lijkt jouw woning op die van je buren of vrienden in de buurt dan kunnen we het gesprek met al deze mensen tegelijk houden. Dat is efficiënt en ook leuk.  Bovendien kun je dan de ervaringen delen en daarna mogelijk gezamenlijk tot actie overgaan. Bij veel aanmeldingen dan geven we die met meerdere personen voorrang in de planning. Geïnteresseerd? Meld je aan via info@energie-n.nl en vermeld bij je aanmelding het volgende:

  • Of je een energiegesprek of energiegesprek met warmtescan wil (warmte scan kan alleen als het koud is.  We vragen € 20,- als bijdrage voor de kosten van de camera en de jaarlijkse kalibratie;
  • Of het alleen jouw woning betreft of ook die van buren/kennissen met vergelijkbare woningen. Vermeld dan ook de adressen;
  • Emailadressen van iedereen die mee doet. Dit voor het versturen van de link die toegang geeft tot de Zoom bijeenkomst;
  • Jouw naam, en eventueel die van de andere deelnemers;
  • Jouw telefoonnummer, voor het plannen van de afspraak;
  • Voorkeurdata, zeker met meerdere deelnemers is het handig als je alvast enkele momenten prikt wanneer jullie allemaal kunnen. We gebruiken de volgende tijdvensters: alle werkdagen van 16 tot 17:30 uur, van 19:30 tot 21 uur of 21 tot 22:30 uur. Natuurlijk vindt de planning uiteindelijk plaats op basis van de beschikbaarheid van onze mensen.

Als je dat op prijs stelt kan een warmtefoto van jouw woning worden gemaakt, dit is echter niet noodzakelijk. Een warmtefoto geeft met kleur aan waar de warmte je woning verlaat. Een warmtefoto kan alleen in het stookseizoen (eind november tot begin maart) gemaakt worden. Door de hoge kosten van de apparatuur brengt Energie-N € 20,- in rekening voor het maken van warmtefoto’s. Voor het maken van de warmte foto komen we natuurlijk langs. Het bespreken doen we online.

Bij het energiegesprek leggen we soms dingen uit met behulp van plaatjes. Deze plaatjes kan je hier alvast bekijken of na het gesprek terug vinden.

2018: 30 warmtescans
2019: 63 warmtescans, 24 energiegesprekken en 2 collectieve gesprekken
2020 tot eind feb: 21 warmtescans, 1 energiegesprek en 2 collectieve gesprekken.

Met een mailtje naar info@energie-n.nl kan je je aanmelden voor een energiegesprek, collectief gesprek en eventueel een warmtescan. Vermeldt daarbij bovengenoemde informatie).