Energiegesprek (en warmtefoto)

Bij een energiegesprek kijkt een enthousiaste energieambassadeur samen met jou wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen bij jouw woning. Het gesprek bouwen we op vanuit de wijze waarop de woning oorspronkelijk is gebouwd. Wat is vanuit deze situatie allemaal mogelijk, wat heb je al gedaan en wat kan je nog doen. Wij maken over de woning een rapportage.

Met de door jou in te vullen vragenlijst kunnen we een zeer zinvol gesprek voeren. In de winter als het buiten koud is kunnen we ook warmtefoto’s van de woning maken die we kunnen bespreken. Lijkt jouw woning op die van je buren of vrienden in de buurt dan kunnen we het gesprek met al deze mensen tegelijk houden. Dat is efficiënt en ook leuk.  Bovendien kun je dan de ervaringen delen en daarna mogelijk gezamenlijk tot actie overgaan. Bij veel aanmeldingen dan geven we die met meerdere personen voorrang in de planning. Geïnteresseerd? Meld je aan via energiegesprek@energie-n.nl en vermeld bij je aanmelding het volgende:

  • Of je een energiegesprek of energiegesprek met warmtefoto wil (warmtefoto kan alleen als het koud is.  
  • Of het alleen jouw woning betreft of ook die van buren/kennissen met vergelijkbare woningen. Vermeld dan ook de adressen;
  • Emailadressen van iedereen die mee doet.
  • Jouw naam, en eventueel die van de andere deelnemers;
  • Jouw telefoonnummer, voor het plannen van de afspraak;

Als je dat op prijs stelt kan een warmtefoto van jouw woning worden gemaakt, dit is echter niet noodzakelijk. Een warmtefoto geeft met kleur aan waar de warmte je woning verlaat. Een warmtefoto kan alleen in het stookseizoen (eind november tot begin maart) gemaakt worden. Door de hoge kosten van de apparatuur vragen we een vrijwillige bijdrage van € 20,- voor het maken van warmtefoto’s.

Bij het energiegesprek leggen we soms dingen uit met behulp van plaatjes. Deze plaatjes kan je hier alvast bekijken of na het gesprek terug vinden.

Lees het nieuwsbericht: Waarom Eric blij is met zijn energiegesprek met Energie-N

2018: 30 energiegesprekken allen met warmtefoto
2019: 89 energiegesprekken waarvan 63 met warmtefoto en 2 collectieve gesprekken
2020: 23 energiegesprekken waarvan 8 met warmtefoto en 2 collectieve gesprekken.
2021: 33 energiegesprekken waarvan 8 met warmtefoto
2022: 100 energiegesprekken waarvan 63 met warmtefoto
2023: 76 energiegesprekken waarvan 53 met warmtefoto en 4 collectieve gesprekken