We beginnen weer!

Na een zomer genoten te hebben, gaan de vrijwilligers van Energie-N weer aan de slag om jullie – de bewoners van Nieuwegein – te helpen met het verduurzamen van jullie woningen.

Dit najaar starten we met het geven van (digitale) informatiebijeenkomsten.

Voor een overzicht van de bijeenkomsten en om je aan te melden. klik hier

🗓️ De eerste ronde met de verschillende bijeenkomsten gaat 20 september 2021 van start

We zien jullie graag daar!

Buurtbijeenkomsten

De buurtbijeenkomsten worden ook weer opgestart alleen nu (voorlopig) online. De eerstvolgende zal plaatsvinden met het “Eendennest” in de wijk Doorslag. Als dit online net zo’n succes wordt als in een zaaltje dan volgen er het komende jaar nog vele.

Dit jaar waren er een vijftiental buurbijeenkomsten gepland in de wijken. In februari en begin maart zijn deze succesvol gehouden in de wijken in Vreeswijk, Batau en Hoogzandveld. In deze bijeenkomsten werd met name aandacht besteed aan de mogelijkheden om veel in die wijken voorkomende, woningtypen te verduurzamen en over de inkoopregeling voor kruipruimte isolatie.

Nieuwegein is enorm uniform gebouwd. Woningen zijn met 50 of soms wel 500 van hetzelfde type uit de grond gestampt. Het is natuurlijk ondoenlijk en voor de energieambassadeurs ook niet leuk om vaak een energiegesprek aan te gaan over eenzelfde type woning. Daarom willen we grote informatieve bijeenkomsten houden.

Met de gemeente Nieuwegein hebben we afgesproken dat we samen buurten met uniforme woningen gaan selecteren. Op basis van aldaar gevoerde energiegesprekken en bestudering van het bouwdossier maken we een presentatie van de verduurzamingsmogelijkheden van deze specifieke woningen. De gemeente organiseert dan een bijeenkomst en nodigt alle bewoners uit via de informatiekanalen van de gemeente en/of een persoonlijke brief. Energie-N zorgt voor de presentatie.

Heb je het idee dat jou buurt past in dit concept, stuur ons dan een berichtje naar info@energie-n.nl.

Aanmelden voor Energiegesprek/warmtescan

U kunt een gesprek met onze vrijwilligers aanvragen over de energiebesparingsmogelijkheden van uw woning. We voeren dit gesprek via Zoom. Met de door jou in te vullen vragenlijst en enkele foto’s die we je vragen ons toe te sturen kunnen we een zeer zinvol gesprek voeren. In de winter als het buiten koud is kunnen we ook vooraf warmte foto’s van de woning maken die we kunnen bespreken. Lijkt jouw woning op die van je buren of vrienden in de buurt dan kunnen we het gesprek met al deze mensen tegelijk houden. Dat is efficiënt en ook leuk.  Bovendien kun je dan de ervaringen delen en daarna mgelijk gezamenlijk tot actie overgaan. Bij veel aanmeldingen dan geven we die met meerdere personen voorrang in de planning. Geïnteresseerd? Meld je aan via info@energie-n.nl en vermeld bij je aanmelding het volgende:

  • Of je een energiegesprek of energiegesprek met warmtescan wil (warmte scan kan alleen als het koud is.  We vragen € 20,- als bijdrage voor de kosten van de camera en de jaarlijkse kalibratie;
  • Of het alleen jouw woning betreft of ook die van buren/kennissen met vergelijkbare woningen. Vermeld dan ook de adressen;
  • Emailadressen van iedereen die mee doet. Dit voor het versturen van de link die toegang geeft tot de Zoom bijeenkomst;
  • Jouw naam, en eventueel die van de andere deelnemers
  • Jouw telefoonnummer, voor het plannen van de afspraak
  • Voorkeurdata, zeker met meerdere deelnemers is het handig als je alvast enkele momenten prikt wanneer jullie allemaal kunnen. We gebruiken de volgende tijdvensters: alle werkdagen van 16 tot 17:30 uur, van 19:30 tot 21 uur of 21 tot 22:30 uur. Natuurlijk vindt de planning uiteindelijk plaats op basis van de beschikbaarheid van onze mensen.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Sinds augustus 2018 kun je met de deze Subsidie Energiebesparing Eigen Huis regeling ca 20% subsidie krijgen op de uitvoering van isolatie maatregelen. Je moet wel 2 maatregelen uitvoeren en deze maatregelen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen (o.a. m2 en kwaliteit). Onlangs is de subsidie verhoogd naar ca 30%. Er zit wel een addertje onder het gras. De regeling duurt tot 31 december 2020. Er is aangegeven dat er dan een nieuwe regeling komt, maar de inhoud daarvan is helaas nog onbekend. Tevens is er sprake van een beperkte budget. Wij vertrouwen er (op dat de overheid hier voor continuïteit zorgt (anders weten we al een onderwerp voor het tv programma Radar in januari 2021)