Uitslag prijsvraag duurzaamheidsmarkt

Afgelopen zondag heeft Energie-N deelgenomen aan de duurzaamheidsmarkt. Het is echt te merken dat de verduurzaming van de eigen woning steeds meer belangstelling heeft en dat mensen hiervoor hulp zoeken. Onze, niet commerciële, adviezen en gesprekken worden zeer op prijs gesteld. De markt heeft ons ook weer een nieuwe vrijwilliger opgeleverd.

In onze stand hadden wij de hierboven afgebeelde kabel liggen. Het is een kabel voor het verbinden van windmolens op zee. Onder de personen doe dat goed hebben geraden hebben wij een winnaar getrokken. De gratis warmte scan gaat naar Mevr. O. Veraart. Alleen moet ze nog een tijdje geduld hebben omdat de warmte scan alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd.

Wat moet je weten over het klimaatakkoord

Over het klimaat akkoord is natuurlijk al veel gepubliceerd. Het is natuurlijk ook niet duidelijk hoe het door de 2e kamer komt. Er staan echter ook enkele goede  en geruststellende zaken in die weinig aandacht krijgen. Wij hebben voor jou enkele belangrijke punten op een rij gezet.

  • Er worden nu al proefprojecten opgestart en gesubsidieerd om ervaring op te doen met het wijksgewijs afkoppelen van het gasnet.
  • Medio 2019 wordt er afhankelijk van het bouwjaar, van het woningtype, de technische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid een warmte budget (in kWh/m2/jaar) vastgesteld. Dit is voorlopig niet verplichtend maar vormt een uitgangspunt voor isoleren en het ontwerp van nieuwe warmte infrastructuur
  • Gebouwgebonden financiering wordt mogelijk en financiering voor VVE’s verder onderzocht.
  • Belasting op gas gaat omhoog en op elektriciteit naar beneden.
  • Gemeentes maken uiterlijk eind 2021 een gemeentelijke transitievisie warmte, hierin wordt aangegeven hoe elke wijk/buurt in de toekomst aan zijn warmte gaat komen.
  • De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in 2021 vervangen door een terugleversubsidie. Voor de elektriciteit die je niet direct zelf gebruikt krijg je met deze subsidie een redelijk teruglevertarief (dat lager is dan het tarief, gelijk aan het inkooptarief, dat je nu bij de geldende salderingsregeling ontvangt). De minister heeft toegezegd dat de terugverdientijd van zonnepanelen in de orde van 7 á 10 jaar blijft.

Nieuw buurtinitiatief Fokkesteeg

In de wijk Fokkesteeg staan in de noordelijke Vestes houtenskelet woningen. Hier is door de bewoners Cees Plomp en Patrick Stam, in samenwerking met Energie-N, een buurtactie opgestart om in het kader van de energietransitie verbeteringen aan te brengen.

Ook hier kwamen ze al snel tot de conclusie dat het aanbrengen van vloerisolatie een maatregel die goed uitvoerbaar, comfort verhogend en redelijk betaalbaar is.

Naast de leveranciers die in de kruipruimte isolatie inkoopregeling van Energie-N zitten, worden nog een tweetal andere firma’s benaderd voor een offerte. In eerste instantie gaat het om 5 woningen in de wijk. Energie-N zal de informatie die hier uit voortkomt gebruiken om de bestaande regeling te toetsen en mogelijk uit te bereiden. Meedoen met het initiatief in de noordelijke Vestes of interesse in kruipruimte isolatie (voor info https://energie-n.nl/onze-activiteiten/inkoop-kruipruimte-isolatie/ ) mail naar info@energie-n.nl .

Succes warmte scans krijgt vervolg

De energieambassadeurs van Energie-N hebben het afgelopen stookseizoen 54 woningen bezocht voor een warmte scan. Hieronder waren 4 woongebouwen met een Vereniging van Eigenaren. Zo’n bezoek bestaat uit een energiegesprek en het, met de bewoner, maken van een aantal warmte foto’s. In het energiegesprek worden de mogelijkheden voor energiebesparing van de woning besproken. De foto’s bevestigen steeds het beeld en maken koude bruggen zichtbaar. De bewoner ontvangt na afloop een rapportage met de mogelijkheden tot energiebesparing en de foto’s. Eind februari heeft het weer door warmte en regen een abrupt einde gemaakt aan het “warmte scan” seizoen.

We vinden het jammer om te wachten tot het volgende stookseizoen. Daarom willen we in de zomer gewoon doorgaan met de energie gesprekken (zonder warmte foto). Wil je meer inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van je woning vraag dan een energiegesprek aan. Je doet dit middels een mailtje naar info@energie-n.nl met je naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van “energiegesprek”. Meer informatie over het energiegesprek vind je op https://energie-n.nl/onze-activiteiten/energie-gesprek-warmtefoto/

Energie-N wenst u een voorspoedig en energiek 2019

In 2018 is Energie-N gegroeid tot 9 actieve “energieambassadeurs” en hebben we:

25 warmte scans uitgevoerd en de bewoners duidelijk gemaakt waar bij hun woning de meeste energie te besparen valt. Het betrof in twee gevallen een Vereniging van Eigenaren;

20 bewoners geholpen hun kruipruimte te isoleren met onze gezamenlijke inkoop actie;

2 buurtprojecten begeleid, in de Rijtuigenbuurt (Batau-Zuid) de Vogelbuurt (Doorslag);

6 informatieve bijeenkomsten gehouden, over besparingsmogelijkheden bij de twee buurtprojecten, over financiering, over isolatie in het algemeen en over de gezamenlijke inkoopactie voor kruipruimte isolatie;

een goede relatie opgebouwd met de gemeente Nieuwegein zodat we kunnen bijdragen aan, en als een belangrijke gesprekspartner gezien worden bij, het streven naar een Energie neutraal Nieuwegein in 2040;

een goede relatie opgebouwd met Woningcorporatie, Eneco en andere belanghebbenden.

In 2019 hopen we nog veel meer te kunnen bijdragen aan de Energie-transitie in Nieuwegein.