Stichting Energie-N

Energie-N is al enkele jaren werkzaam onder de vlag van stichting Samen Duurzaam Nieuwegein. Doordat we flink gegroeid zijn werd het tijd dat Energie-N op eigen benen ging staan. Daarom is op 27 maart 2020 stichting Energie-N opgericht door Paul Triepels (voorzitter), Martien Scheepers (secretaris)en Dennis Kamperman (penningmeester).

We bedanken stichting Samen Duurzaam Nieuwegein dan ook hartelijk dat ze ons de gelegenheid heeft gegeven om onder haar vlag “volwassen” te worden. We verheugen ons op de verdere samenwerking met Samen Duurzaam Nieuwegein.

In de stichtingsacte staat de doelstelling van Stichting Energie-N als volgt omschreven :  “ingezetenen van de gemeente Nieuwegein helpen de juiste stappen te zetten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de gemeente Nieuwegein (besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare energie), teneinde het transitieproces naar een klimaat neutrale gemeente zo efficiënt en voor de ingezetenen zo prettig mogelijk te laten verlopen”.

Bijeenkomsten druk bezocht

In februari en begin maart zijn door Energie-N en gemeente Nieuwegein bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden om enkele, veel in Nieuwegein voorkomende, woningtypen te verduurzamen en over de inkoopregeling voor kruipruimte isolatie.

Nieuwegein is enorm uniform gebouwd. Woningen zijn met 50 of soms wel 500 van hetzelfde type uit de grond gestampt. Het is natuurlijk ondoenlijk en voor de energieambassadeurs ook niet leuk om vaak een energiegesprek aan te gaan voor eenzelfde type woning. Daarom houden we grote informatieve bijeenkomsten.

Met de gemeente Nieuwegein hebben we afgesproken dat we samen buurten met uniforme woningen gaan selecteren. Op basis van aldaar gevoerde energiegesprekken en bestudering van het bouwdossier maken we een presentatie van de verduurzamingsmogelijkheden van deze specifieke woningen. De gemeente organiseert dan een bijeenkomst en nodigt alle bewoners uit via de informatiekanalen van de gemeente en/of een persoonlijke brief. Energie-N zorgt voor de presentatie.

Zo hebben Energie-N en de gemeente zich voorgenomen om in 2020 15 van deze op een woning type gerichte bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zouden er nog 5 bijeenkomsten komen over inkoop acties en 3 XL bijeenkomsten met informatie kraampjes en lezingen over diverse onderwerpen.

11-3-2020 Hoogzandveld

De volgende bijeenkomsten zijn al gehouden:

  • 19-02-2020: Woningen 1960-66 Vreeswijk, samen met Energie in Vreeswijk, klik hier voor presentatie
  • 20-02-2020: Collectieve inkoop regeling kruipruimte isolatie in het Buurtcentrum Batau , klik hier voor presentatie
  • 11-03-2020: Woningen 1972-74 Hoogzandveld, klik hier voor presentatie

In verband met Corona zijn alle andere bijeenkomsten geannuleerd. Zodra het verantwoord is worden de nieuwe bijeenkomsten weer ingepland.

Energiegesprek

Warmte foto’s van je woning kunnen we voorlopig niet meer maken. Dat kan alleen in het stookseizoen. Daarom voert energie-N nu alleen energiegesprekken. Vanwege de Corona richtlijnen worden deze gesprekken vooralsnog niet ingepland. Uiteraard zijn aanmeldingen welkom.

Bij een energiegesprek kijkt een enthousiaste energieambassadeur samen met jou wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen bij jouw woning. Het gesprek bouwen we op vanuit de wijze waarop de woning oorspronkelijk is gebouwd. Wat is er vanuit deze situatie allemaal mogelijk, wat heb je al gedaan en wat kan je nog doen. Wij maken over de woning een rapportage.

Voor het energiegesprek nemen we ca 1,5 uur de tijd zodat we er twee op een avond kunnen doen. Het is leuker en efficiënter als je bij het energie gesprek 2 of meer buren uitnodigt. We kunnen er dan wat ruimer de tijd voor nemen en kan je daarna meteen met je buren tot realisatie over gaan. Bij  grote drukte met aanmeldingen geven we de collectieve aanvragen voorrang.

lees meer

Rol gemeente bij energietransitie

Op de Avond van de Raad van 10 oktober 2019 heeft Energie-N de gelegenheid gekregen om de aanwezige raads- en commissieleden van de gemeente Nieuwegein toe te spreken. Energie-N heeft aangegeven wat, op basis van de ervaringen van Energie-N, de gemeente zou kunnen doen om de bewoners van Nieuwegein te ondersteunen bij de energie transitie. Kort samen gevat komt het neer op:

  • Communiceer over de ontwikkeling van de warmte visie en de warmte plannen over het ontwikkelproces van deze plannen
  • Stop voorlopig met promotie van warmtepompen
  • Open een duurzaamheidsloket voor vragen en advies
  • Gebruik de uniformiteit van de Nieuwegeinse woningen, als je met hulp van de gemeente voor één woning een goed plan maakt geldt dat plan voor de ca 100 identieke woningen in de wijk
  • Faciliteer en stimuleer buurt- en straatinitiatieven
  • Zorg voor platform voor lokale bedrijven en zorg voor vindbaarheid
  • Maak de regelgeving, waar je met het verduurzamen van je woning aan moet voldoen, toegankelijker

De gebruikte presentatie kan je hier downloaden. Energie-N gelooft in de olievlekwerking. Goed voorbeeld doet goed volgen. Laten we investeren in de goede voorbeelden.

De aanleiding voor onze bijdrage aan de Avond van de Raad was het initiatief voorstel “Verduurzamen van particuliere woningen”. Dit voorstel heeft het in de Raad van 17 oktober niet gehaald. Een aantal kernpunten zijn echter vertaald in collegevoorstellen en vastgesteld. Zo hopen wij dat ook ons betoog uiteindelijk bijdraagt aan goede gedragen besluiten.