Bijeenkomsten druk bezocht

In februari en begin maart zijn door Energie-N en gemeente Nieuwegein bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden om enkele, veel in Nieuwegein voorkomende, woningtypen te verduurzamen en over de inkoopregeling voor kruipruimte isolatie.

Nieuwegein is enorm uniform gebouwd. Woningen zijn met 50 of soms wel 500 van hetzelfde type uit de grond gestampt. Het is natuurlijk ondoenlijk en voor de energieambassadeurs ook niet leuk om vaak een energiegesprek aan te gaan voor eenzelfde type woning. Daarom houden we grote informatieve bijeenkomsten.

Met de gemeente Nieuwegein hebben we afgesproken dat we samen buurten met uniforme woningen gaan selecteren. Op basis van aldaar gevoerde energiegesprekken en bestudering van het bouwdossier maken we een presentatie van de verduurzamingsmogelijkheden van deze specifieke woningen. De gemeente organiseert dan een bijeenkomst en nodigt alle bewoners uit via de informatiekanalen van de gemeente en/of een persoonlijke brief. Energie-N zorgt voor de presentatie.

Zo hebben Energie-N en de gemeente zich voorgenomen om in 2020 15 van deze op een woning type gerichte bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zouden er nog 5 bijeenkomsten komen over inkoop acties en 3 XL bijeenkomsten met informatie kraampjes en lezingen over diverse onderwerpen.

11-3-2020 Hoogzandveld

De volgende bijeenkomsten zijn al gehouden:

  • 19-02-2020: Woningen 1960-66 Vreeswijk, samen met Energie in Vreeswijk, klik hier voor presentatie
  • 20-02-2020: Collectieve inkoop regeling kruipruimte isolatie in het Buurtcentrum Batau , klik hier voor presentatie
  • 11-03-2020: Woningen 1972-74 Hoogzandveld, klik hier voor presentatie

In verband met Corona zijn alle andere bijeenkomsten geannuleerd. Zodra het verantwoord is worden de nieuwe bijeenkomsten weer ingepland.