Verduurzamen Vogelbuurt

Buurtinitiatief voor het saneren van asbest daken en verduurzamen van de woningen. Ondersteund door Energie-N.

Het Betreft 62 woningen aan de Gruttostraat, Pijlstaart, Zwanensingel en Kuifduiker met een dak van asbesthoudende golfplaten. Buurtaanpak focust in eerste instantie op sanering asbestdak, dakisolatie, zonnepanelen en beganegrondvloer isolatie.

Laatste nieuws.
In een door wel 60 buurtbewoners bezochte bijeenkomst heeft de werkgroep samen met de aannemer de plannen gepresenteerd. De presentatie kan u hier downloaden. Aan het einde van de presentatie hebben reeds 21 buurtbewoners aangegeven dat ze zo snel mogelijk over willen gaan tot uitvoering van de voorgestelde dak sanering, aanbrengen van nieuwe goten en aanbrengen nieuw dak van geïsoleerde stalen sandwichpanelen. De bewoners die nog geen keuze kenbaar gemaakt hebben kunnen dat doen bij het werkgroep lid dat bij hem in de straat woont.

De werkgroep bestaat uit:

 • Silvana Skotarczak, Gruttostraat 10
 • Roel Hodes, Kuifduiker 18
 • Hans van den Heuvel, Zwanensingel 6
 • Frits Jongbloets, Kuifduiker 1
 • Paul Triepels, Energie-N

Emailadres werkgroep werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl

Voor het laatste nieuws kies Verduurzamen Vogelbuurt bij het keuze menu Onze activiteiten.

Presentaties

 1. Buurtbijeenkomst 31 oktober 2019
 2. Financiering 17 april 2018
 3. Financiering intro 17 april 2018
 4. Collectieve maatregelen 27 maart 2018
 5. Individuele maatregelen 27 maart 2018
 6. Aanpak, mogelijke maatregelen 15 september 2017