26 juni 2017 eerste bijeenkomst van verduurzamen koopwoningen Rijtuigenbuurt

In deze bijeenkomst willen we informatie verstrekken over de verduurzamingsmogelijkheden, de behoefte peilen en vervolg stappen bespreken.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 26 juni.

Locatie: Work’InMall, Borgstede 1-3, Nieuwegein

Tijd: 19:45 – 21:15 uur

Ben je geïnteresseerd, kom dan ook! aanmelden is niet nodig.

Verwijderen asbest en verduurzamen koopwoningen Vogelbuurt Doorslag

62 woningen aan de Gruttostraat, Pijlstraat, Zwanenburgsingel en Kuifduiker hebben daken van asbesthoudende golfplaten. De overheid ziet graag dat deze daken vervangen worden, daarom is er een subsidie regeling en komt er mogelijk een verplichting tot saneren.

Kijk voor de presentatie op de pagina van deze activiteit

Verduurzamen koopwoningen Rijtuigenbuurt

Mitros heeft in de Rijtuigenbuurt groot onderhoud uitgevoerd aan een deel van haar huurwoningen. Met de uitgevoerde maatregelen heeft Mitros deze woningen verduurzaamd en wordt veel energie bespaard.

Een aantal buurtbewoners heeft bij Mitros of haar aannemer heeft aangegeven dat zij interesse hadden in één of meer van de uitgevoerde maatregelen voor hun eigen woning. Deze aannemer heeft echter aangegeven dit toch niet verder op te pakken.
De gemeente en Energie-N willen hier nu alsnog samen vervolg aan geven. Het verduurzamen van koopwoningen zou immers naadloos aansluiten bij de plannen voor het verbeteren van de openbare ruimte die nu door bewoners en gemeente worden uitgewerkt (project Betere Buurten). Bovendien geeft het invulling aan de ambities van de gemeente om samen te werken aan een Energieneutrale stad.

Lees verder

Met Energie-N op de Rabo Thuismarkt gestaan

Leuke gesprekken gehad met bezoekers die zich waren aan het oriënteren op aankoop of verbouw van een woning. We hebben het belang van de Energie prestatie van een woning bij een aankoop beslissing onder de aandacht kunnen brengen. Voor al ons informatie materiaal klik hier.

Hierboven het plaatje dat de meeste aandacht trok. Waar een nieuwe keuken of badkamer alleen bijdraagt aan het comfort, draagt isolatie daarnaast bij aan het verlagen van de maandelijkse woonlasten en het verhogen van de verkoopwaarde van de woning.

Een aantal mensen heeft zich op onze site aangemeld om geïnformeerd  te worden over onze activiteiten en een enkeling ook om zijn eigen ervaringen met ons te delen.