Toekomstige warmte, (hybride) warmtepompen en warmtenetten

Hoe gaat het proces verlopen waarmee Nieuwegein overstapt naar duurzame warmte. We gaan in op de tussenoplossing van de hybride warmtepomp. Op de individuele oplossing met een eigen warmtepomp, welke mogelijkheden daarin zijn en welke eisen aan de woning gesteld worden om dit tot een succes te maken. Ook gaan we in op collectieve oplossingen in de vorm van een warmtenet. Dat kunnen heel grote warmtenetten zijn ( vergelijkbaar met onze stadsverwarming) maar ook kleinere voor een huizen blok, straat of buurt. Ook kan zo’n net hoge temperatuur leveren ( dan hoef je weinig installaties in je woning toe te voegen) of juist een lage temperatuur.