Individueel gesprek

Bij onze informatieve (digitale) bijeenkomsten wordt ruime aandacht gegeven aan de vragen van de deelnemers. Komt uw vraag toch niet aan bod of is hij erg specifiek voor uw situatie, schroom dan niet om een individueel gesprek aan te vragen.

Met een mailtje naar info@energie-n.nl kan je je aanmelden voor een individueel gesprek. Vermeldt daarbij kort uw vraag, telefoonnummer en wanneer we u het beste kunnen bellen (avond, dag, weekeind e.d.).