Onafhankelijk

Onafhankelijk advies over energiebesparing, subsidie en financiering

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
Onafhankelijke tips voor energiebesparing.

https://www.energiebesparendoejenu.nl/
Overheid in samenwerking met Milieu Centraal, sluit aan op campagne op TV en radio in winter 2017. Eenvoudige scan met 10 vragen, mogelijke doorverwijzing naar energieloket van gemeente waar je woont.

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
Van energie centraal en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Gaat over subsidie, leningen en btw.

https://www.energiebespaarlening.nl/
Energiebespaarfonds van Rijk, Rabo en SNS. Hier kun je ook via de energiesubsidiewijzer komen.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
Meer formele en procedurele site over subsidie aanvragen. Je kan erg diep door klikken. Ook subsidie op bijvoorbeeld de kosten van een garantie op energiebesparing is mogelijk.

http://www.nmu.nl/
Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Over meerdere aspecten van duurzaamheid dan energie alleen.

www.zonnepanelencalculator.nl
Berekent investering en opbrengst van zonnepanelen.  Bij schuine daken kan je één dakvlak invoeren. Bij berekening aantal panelen wordt geen rekening gehouden met dakramen schoorstenen e.d. Jammer dat de rente op de financiering niet zelf kan worden ingevoerd. 3% is wel erg veel.