Wat moet je weten over het klimaatakkoord

Over het klimaat akkoord is natuurlijk al veel gepubliceerd. Het is natuurlijk ook niet duidelijk hoe het door de 2e kamer komt. Er staan echter ook enkele goede  en geruststellende zaken in die weinig aandacht krijgen. Wij hebben voor jou enkele belangrijke punten op een rij gezet.

  • Er worden nu al proefprojecten opgestart en gesubsidieerd om ervaring op te doen met het wijksgewijs afkoppelen van het gasnet.
  • Medio 2019 wordt er afhankelijk van het bouwjaar, van het woningtype, de technische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid een warmte budget (in kWh/m2/jaar) vastgesteld. Dit is voorlopig niet verplichtend maar vormt een uitgangspunt voor isoleren en het ontwerp van nieuwe warmte infrastructuur
  • Gebouwgebonden financiering wordt mogelijk en financiering voor VVE’s verder onderzocht.
  • Belasting op gas gaat omhoog en op elektriciteit naar beneden.
  • Gemeentes maken uiterlijk eind 2021 een gemeentelijke transitievisie warmte, hierin wordt aangegeven hoe elke wijk/buurt in de toekomst aan zijn warmte gaat komen.
  • De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in 2021 vervangen door een terugleversubsidie. Voor de elektriciteit die je niet direct zelf gebruikt krijg je met deze subsidie een redelijk teruglevertarief (dat lager is dan het tarief, gelijk aan het inkooptarief, dat je nu bij de geldende salderingsregeling ontvangt). De minister heeft toegezegd dat de terugverdientijd van zonnepanelen in de orde van 7 á 10 jaar blijft.