Onze activiteiten

Heel concreet zijn we bezig met:

Verder bepalen we samen waar we ons op gaan richten. Dit doen we op basis van het aanbod aan kennis en ervaring en de behoefte. Voorbeelden van onderwerpen waar we ons op kunnen richten zijn:

 • Duidelijkheid krijgen in het oerwoud van websites met vragen lijstjes, adviezen en producten
 • Ondersteuning bij het bepalen en uitvoeren van maatregelen
 • Buurtinitiatieven tot het gezamenlijk nemen van maatregelen helpen organiseren
 • Ondersteuning van verenigingen van eigenaren bij verduurzaming
 • Organiseren dat woningeigenaren ergens terecht kunnen voor een stappenplan voor het verduurzamen van hun woning, zodat elke stap die ze zetten past in het einddoel (bijvoorbeeld 0 op de meter)
 • Opzetten of ondersteunen van energiecoƶperaties waardoor participeren in hernieuwbare energie ook mogelijk wordt zonder eigen dak. Bijvoorbeeld Rijne energie en E-Lekstroom
 • Huurders helpen bij de communicatie met de woningcorporatie
 • Vergroten aantal en inzet van de energieambassadeurs.

Daarnaast willen we continu:

 • Contacten onderhouden met andere energie-initiatieven, bedrijven en kennisinstituten
 • Samenwerken met de gemeente Nieuwegein, zij kan activiteiten van Energie-N ondersteunen en mogelijke knelpunten wegnemen
 • Bijeenkomsten organiseren met en voor de deelnemers in Energie-N voor het opstarten van nieuwe activiteiten en het delen van de ervaringen.