Heel Nieuwegein aan de kruipruimte isolatie

Energie-N helpt twee werkgroepen van bewoners in de Vogelbuurt en de Rijtuigenbuurt met het verduurzamen van hun woningen.

Beide werkgroepen zijn druk bezig geweest met het onderzoeken van de mogelijkheden voor kruipruimte isolatie. Dit heeft geleid tot offertes van een isolatiebedrijven, met twee opties. Behalve voor de betrokken buurten kunnen deze aanbiedingen door veel meer bewoners van Nieuwegein gebruikt worden. Omdat bij nu snel handelen mogelijk dit stookseizoen al van de isolatie geprofiteerd kan worden willen we deze resultaten zo snel mogelijk presenteren. Daarom wordt op DONDERDAG 6 december om 19.30 uur een informatieve bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum Doorslag, Parelduiker 13, Nieuwegein.

Hier zullen we nader ingaan op de isolatiemogelijkheden van de kruipruimte en op de ontvangen aanbiedingen voor bodemisolatie en vloerisolatie die de werkgroepen zowel financieel als inhoudelijk als beste hebben geselecteerd. Kom dus vooral naar het Wijkcentrum Doorslag om te worden bijgepraat.

Voor meer informatie http://energie-n.nl/onze-activiteiten/inkoop-kruipruimte-isolatie/

Financiering mogelijk maken

De werkgroep verduurzamen Vogelbuurt heeft naar aanleiding van de bijeenkomst over financiering enkele fracties van de gemeenteraad van Nieuwegein benaderd met een brief. In deze brief hebben we de in de bijeenkomst besproken problematiek van het financieren van energie besparende maatregelen en asbestsanering speciaal voor ouderen (58+) aan de aan de orde gesteld.

We hebben de fracties gewezen op de in onze bijeenkomst besproken Verzilverlening van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) die hier een oplossing voor zou kunnen bieden.

De verzilverlening is een aflossingsvrije lening voor  mensen 58+ met een overwaarde in hun hypotheek. Tevens hebben we de fracties uitgedaagd de nodige stappen te nemen om deze in de gemeente Nieuwegein beschikbaar te maken. Onze brief heeft ertoe geleid dat de fractie van Groen Links vragen heeft gesteld aan het College van burgemeester en wethouders. Die vragen waren:

  1. Op welke wijze worden de resultaten van de inventarisatie van asbesthoudende daken gedeeld met inwoners van Nieuwegein, en in het bijzonder de eigenaren van gebouwen die asbesthoudende materialen bevatten?
  2. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om inwoners verder te stimuleren om over te gaan op verwijderen van asbesthoudende materialen? En welke maatregelen kunt u nemen om inwoners hierbij te ontzorgen?
  3. Bent u op de hoogte van de zogenaamde ‘Verzilverregeling’ en bent u bereid om te onderzoeken of deze lening door u als gemeente kan worden aangevraagd zodat inwoners hiervan gebruik kunnen maken om hun woning asbestvrij te maken en te verduurzamen?

Binnen zes weken moet het college antwoorden op deze vragen. We hopen erop dat de gemeente ons nu daadwerkelijk gaat ondersteunen en de verzilverlening voor Nieuwegein gaat realiseren.”

Succesvolle bewonersavond verduurzamen Vogelbuurt

Op dinsdag 27 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het wijkcentrum Doorslag te Nieuwegein. De werkgroep asbest daken en verduurzaming woningen presenteerde de bereikte resultaten. De buurtbewoners zijn geïnformeerd over de resultaten van de uitgevoerde asbest inventarisatie en het energie onderzoek. De werkgroep die ondersteund wordt door Energie-N heeft in beeld gebracht wat de dak sanering voor hun betekent en drie collectief uit te voeren verduurzamingsmaatregelen toegelicht. Voor de vervanging van het dak is nog nader onderzoek nodig. Een op een vervanging van de asbest daken door nieuwe beton golfplaten met extra isolatie heeft een aantal nadelen, als beperkte levensduur, slecht  beloopbaar en nog steeds een asbest uitstraling. Daarom onderzoekt de werkgroep ook de optie van een stalen dak waar garanties van 30 a 40 jaar tot de mogelijkheden behoren. Verder zijn het aanbrengen van zonnepanelen en isolatie van de begane grond vloer als collectief uit te voeren maatregel besproken. Hierbij kwam aan de orde dat vele kruipruimten vol water staan, Een probleem dat met de gemeente zal worden besproken. Voor 35 van de 62 woningen hebben de eigenaren aangegeven interesse te hebben in vervanging en isolatie van het dak. Circa de helft hiervan heeft ook interesse in zonnepanelen en begane grond vloer isolatie. De bewoners die niet op de bijeenkomst waren zullen nog door de werkgroep worden benaderd of ze nog niet op de hoogte zijn van het initiatief of dat ze echt geen interesse hebben.

Na de pauze is voor de liefhebbers ingegaan op meer individueel te nemen maatregelen als plaatsen dubbelglas, kozijn vervanging, gevel isolatie, nieuwe ketel, zonneboiler, warmteterugwinning uit douchewater en  warmte pompen.

Op 17 april vindt een vervolg bijeenkomst plaats over financiering van asbestsanering en verduurzaming. Stel uw vragen aan  werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl

Succesvolle bijeenkomst Asbest Daken en verduurzaming woning Vogelbuurt Doorslag

Op dinsdag 5 september 2017 heeft een succesvolle bijeenkomst plaatsgevonden over de asbest daken en verduurzaming van woningen in de Vogelbuurt, Doorslag. Bij deze bijeenkomst waren ca de helft van de 62 eigenaren van de woningen die het betrof aanwezig. Energie-N gaat een werkgroepje van 4 eigenaren ondersteunen om te komen tot een stappenplan naar energie neutraal. Hiermee wordt het saneren en isoleren van het asbest dak in de juiste context geplaatst.

Het eventueel uitvoeren van de maatregelen komt hierna.

Verwijderen asbest en verduurzamen koopwoningen Vogelbuurt Doorslag

62 woningen aan de Gruttostraat, Pijlstraat, Zwanenburgsingel en Kuifduiker hebben daken van asbesthoudende golfplaten. De overheid ziet graag dat deze daken vervangen worden, daarom is er een subsidie regeling en komt er mogelijk een verplichting tot saneren.

Kijk voor de presentatie op de pagina van deze activiteit