Uitslag prijsvraag duurzaamheidsmarkt

Afgelopen zondag heeft Energie-N deelgenomen aan de duurzaamheidsmarkt. Het is echt te merken dat de verduurzaming van de eigen woning steeds meer belangstelling heeft en dat mensen hiervoor hulp zoeken. Onze, niet commerciële, adviezen en gesprekken worden zeer op prijs gesteld. De markt heeft ons ook weer een nieuwe vrijwilliger opgeleverd.

In onze stand hadden wij de hierboven afgebeelde kabel liggen. Het is een kabel voor het verbinden van windmolens op zee. Onder de personen doe dat goed hebben geraden hebben wij een winnaar getrokken. De gratis warmte scan gaat naar Mevr. O. Veraart. Alleen moet ze nog een tijdje geduld hebben omdat de warmte scan alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd.

Succes warmte scans krijgt vervolg

De energieambassadeurs van Energie-N hebben het afgelopen stookseizoen 54 woningen bezocht voor een warmte scan. Hieronder waren 4 woongebouwen met een Vereniging van Eigenaren. Zo’n bezoek bestaat uit een energiegesprek en het, met de bewoner, maken van een aantal warmte foto’s. In het energiegesprek worden de mogelijkheden voor energiebesparing van de woning besproken. De foto’s bevestigen steeds het beeld en maken koude bruggen zichtbaar. De bewoner ontvangt na afloop een rapportage met de mogelijkheden tot energiebesparing en de foto’s. Eind februari heeft het weer door warmte en regen een abrupt einde gemaakt aan het “warmte scan” seizoen.

We vinden het jammer om te wachten tot het volgende stookseizoen. Daarom willen we in de zomer gewoon doorgaan met de energie gesprekken (zonder warmte foto). Wil je meer inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden van je woning vraag dan een energiegesprek aan. Je doet dit middels een mailtje naar info@energie-n.nl met je naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van “energiegesprek”. Meer informatie over het energiegesprek vind je op http://energie-n.nl/onze-activiteiten/energie-gesprek-warmtefoto/

Warmte foto van uw woning

Een mooi instrument om de discussie over verduurzaming van een woning op te starten is een Warmte foto. Bij een warmte foto worden de buiten oppervlakte temperaturen van de gevel vertaald naar kleuren. Een hoge temperatuur van (delen van) de buitengevel betekent een groot warmteverlies. Energie-N heeft met financiële ondersteuning van het RABO stimuleringsfonds een warmtecamera kunnen aanschaffen. Met een mailtje naar info@energie-n.nl kan u zich aanmelden voor een warmte foto met gesprek (vergeet niet uw telefoonnummer en adres te vermelden, dat is handig voor het plannen van de afspraak). Voor het beste resultaat moet de warmte foto laat op de avond gemaakt worden. De foto kan alleen in het stookseizoen gemaakt worden. Door de hoge kosten van de apparatuur brengt Energie-N € 20,- in rekening voor het maken van de foto en het gesprek.