Buurtinitiatieven

Energie-N ondersteund buurt initiatieven en helpt bij het opstarten hiervan. Het buurtinitiatief wordt na de opstart getrokken door mensen uit de buurt zelf.

Bij een buurtinitiatief zoekt een werkgroep van buurtbewoners uit hoe hun woningen het beste verduurzaamd kunnen worden. Energie-N kan voor het buurtinitiatief bijeenkomsten verzorgen en kennis aanleveren. Het buurt initiatief kan gebruik maken van bv de door Energie-N georganiseerde inkoopregelingen.

Op dit moment zijn de volgende initiatieven actief: