Financiering mogelijk maken

De werkgroep verduurzamen Vogelbuurt heeft naar aanleiding van de bijeenkomst over financiering enkele fracties van de gemeenteraad van Nieuwegein benaderd met een brief. In deze brief hebben we de in de bijeenkomst besproken problematiek van het financieren van energie besparende maatregelen en asbestsanering speciaal voor ouderen (58+) aan de aan de orde gesteld.

We hebben de fracties gewezen op de in onze bijeenkomst besproken Verzilverlening van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) die hier een oplossing voor zou kunnen bieden.

De verzilverlening is een aflossingsvrije lening voor  mensen 58+ met een overwaarde in hun hypotheek. Tevens hebben we de fracties uitgedaagd de nodige stappen te nemen om deze in de gemeente Nieuwegein beschikbaar te maken. Onze brief heeft ertoe geleid dat de fractie van Groen Links vragen heeft gesteld aan het College van burgemeester en wethouders. Die vragen waren:

  1. Op welke wijze worden de resultaten van de inventarisatie van asbesthoudende daken gedeeld met inwoners van Nieuwegein, en in het bijzonder de eigenaren van gebouwen die asbesthoudende materialen bevatten?
  2. Welke maatregelen kan de gemeente nemen om inwoners verder te stimuleren om over te gaan op verwijderen van asbesthoudende materialen? En welke maatregelen kunt u nemen om inwoners hierbij te ontzorgen?
  3. Bent u op de hoogte van de zogenaamde ‘Verzilverregeling’ en bent u bereid om te onderzoeken of deze lening door u als gemeente kan worden aangevraagd zodat inwoners hiervan gebruik kunnen maken om hun woning asbestvrij te maken en te verduurzamen?

Binnen zes weken moet het college antwoorden op deze vragen. We hopen erop dat de gemeente ons nu daadwerkelijk gaat ondersteunen en de verzilverlening voor Nieuwegein gaat realiseren.”

Energie-N op duurzaamheidsmarkt

De stand van Energie Nieuwegein op de duurzaamheidsmarkt

Op zondag 3 juni heeft Energie-N op de Duurzaamheidsmarkt te Nieuwegein gestaan. We hebben leuke gesprekken gevoerd met mensen die vragen hadden over de juiste stappen naar een duurzame(re) woning, aardgas loos, buurtinitiatieven, besparing door gedrag, door isolatie e.n.z..

Geef je op voor onze nieuwsbrief dan houden we je op de hoogte van onze initiatieven en informatieve bijeenkomsten. Het aanmeld scherm voor de nieuwsbrief vind je rechts boven of, als je deze pagina met je telefoon bekijkt, helemaal onder op deze pagina.

Presentatie energie besparende maatregelen voor woningen in de Rijtuigenbuurt Batau-Zuid

Donderdag 17 mei heeft Energie-N de resultaten van het onderzoek naar energie besparende maatregelen bij de woningen in de Rijtuigenbuurt gepresenteerd. De presentatie is bijgewoond door 16 buurtbewoners. Deze hebben enthousiast gereageerd op de inhoud van de presentatie.

De presentatie kunt u bekijken, hij is er in twee versies, een in kleur (als je die naar de printer stuurt is je inkt op) en een zwart wit.

Als je belangstelling hebt voor een van de  maatregelen kan je het ingevulde belangstellingsformulier (als scan of foto) toesturen aan info@energie-n.nl.

Op basis van de voor 1 juli 2018 ontvangen belangstellingsformulieren gaan we bepalen hoe we verder gaan. Natuurlijk hebben we ook enkele mensen nodig voor de ‘Werkgroep”. In plaats van dat je zelf gaat uitzoeken hoe je een maatregel gaat invullen doen we het samen. Dat is veel leuker.

Het laatste nieuws zetten we ook op onze website: http://energie-n.nl/onze-activiteiten/verduurzamen-koopwoningen-rijtuigenbuurt/

Het buurtinitiatief slaagt pas echt als zo veel mogelijk mensen mee doen. Dus praat er over met de buren en je vrienden!

Succesvolle bewonersavond verduurzamen Vogelbuurt

Op dinsdag 27 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het wijkcentrum Doorslag te Nieuwegein. De werkgroep asbest daken en verduurzaming woningen presenteerde de bereikte resultaten. De buurtbewoners zijn geïnformeerd over de resultaten van de uitgevoerde asbest inventarisatie en het energie onderzoek. De werkgroep die ondersteund wordt door Energie-N heeft in beeld gebracht wat de dak sanering voor hun betekent en drie collectief uit te voeren verduurzamingsmaatregelen toegelicht. Voor de vervanging van het dak is nog nader onderzoek nodig. Een op een vervanging van de asbest daken door nieuwe beton golfplaten met extra isolatie heeft een aantal nadelen, als beperkte levensduur, slecht  beloopbaar en nog steeds een asbest uitstraling. Daarom onderzoekt de werkgroep ook de optie van een stalen dak waar garanties van 30 a 40 jaar tot de mogelijkheden behoren. Verder zijn het aanbrengen van zonnepanelen en isolatie van de begane grond vloer als collectief uit te voeren maatregel besproken. Hierbij kwam aan de orde dat vele kruipruimten vol water staan, Een probleem dat met de gemeente zal worden besproken. Voor 35 van de 62 woningen hebben de eigenaren aangegeven interesse te hebben in vervanging en isolatie van het dak. Circa de helft hiervan heeft ook interesse in zonnepanelen en begane grond vloer isolatie. De bewoners die niet op de bijeenkomst waren zullen nog door de werkgroep worden benaderd of ze nog niet op de hoogte zijn van het initiatief of dat ze echt geen interesse hebben.

Na de pauze is voor de liefhebbers ingegaan op meer individueel te nemen maatregelen als plaatsen dubbelglas, kozijn vervanging, gevel isolatie, nieuwe ketel, zonneboiler, warmteterugwinning uit douchewater en  warmte pompen.

Op 17 april vindt een vervolg bijeenkomst plaats over financiering van asbestsanering en verduurzaming. Stel uw vragen aan  werkgroepvogelbuurt@energie-n.nl

Warmte foto van uw woning

Een mooi instrument om de discussie over verduurzaming van een woning op te starten is een Warmte foto. Bij een warmte foto worden de buiten oppervlakte temperaturen van de gevel vertaald naar kleuren. Een hoge temperatuur van (delen van) de buitengevel betekent een groot warmteverlies. Energie-N heeft met financiële ondersteuning van het RABO stimuleringsfonds een warmtecamera kunnen aanschaffen. Met een mailtje naar info@energie-n.nl kan u zich aanmelden voor een warmte foto met gesprek (vergeet niet uw telefoonnummer en adres te vermelden, dat is handig voor het plannen van de afspraak). Voor het beste resultaat moet de warmte foto laat op de avond gemaakt worden. De foto kan alleen in het stookseizoen gemaakt worden. Door de hoge kosten van de apparatuur brengt Energie-N € 20,- in rekening voor het maken van de foto en het gesprek.