Subsidie

De overheid heeft de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer nieuw leven ingeblazen. Na afwezigheid van twee jaar is deze regeling in aangepaste vorm terug. De regeling loopt nu van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Er is echter een beperkt bedrag beschikbaar, op is op.

Om in aanmerking te komen moet je minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.

Maatregelen dienen na 15 augustus 2019 te zijn uitgevoerd. Dus de regeling lijkt te gelden voor maatregelen die je al eerder in opdracht gegeven hebt maar nog niet zijn uitgevoerd.

Je vraagt de subsidie, na uitvoering en betaling van alle maatregelen, aan. Daar zit volgens Energie-N wel een addertje onder het gras. Het zou zo maar kunnen dat op dat moment de pot leeg is en dat je achter het net vist. Reken jezelf dus even niet rijk en zorg dat je de maatregelen ook zonder de subsidie kan financieren.

Je moet de maatregelen laten uitvoeren. Het bouwbedrijf moet verklaringen afgeven, die de eigenaar van de woning nodig heeft, voor het aanvragen van de subsidie. Je moet trouwens niet alleen eigenaar van de woning zijn, je moet er ook in wonen. De regeling is niet voor huisjesmelkers. Alle informatie over de subsidieregeling vind je op de site van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sorry

Energie-N vindt het natuurlijk geweldig dat er weer een subsidieregeling is. Voor eenvoudige en rendabele maatregelen als bv kruipruimte isolatie hadden we dat niet verwacht. Wij vinden het uitermate teleurstellend dat er geen continuïteit en voorspelbaarheid in dit soort regelingen zit. Wij vinden het vervelend dat de 70 bewoners, die met onze regeling vloerisolatie hebben laten aanbrengen, de subsidie gemist hebben. Sterker nog, als ze nog één maatregel uit zouden willen uitvoeren gaan ze daarvoor ook de subsidie missen, omdat je daar twee maatregelen voor nodig hebt.

Maatregelen

Aan de maatregelen worden eisen gesteld in oppervlakte en aan de isolatiewaarde. Kort gezegd komt dit erop neer dat je de maatregel voor het hele huis moet uitvoeren en dat die ook echt wat moet opleveren. Het gaat om het isoleren van spouwmuur, gevel, dak, vlieringvloer, vloer en bodem.

Voor wat betreft de ramen valt op dat kozijnen alleen gesubsidieerd worden in combinatie met triple glas. Bij HR++ glas in bestaande of nieuwe kozijnen wordt alleen het glas gesubsidieerd. Triple glas in bestaande kozijnen wordt niet gesubsidieerd (de reden zal zijn dat door de slechte thermische kwaliteit van de kozijnen het nut van triple glas beperkt is).

Als je twee isolerende maatregelen hebt uitgevoerd, dan kan je aanvullend nog subsidie krijgen op: isolerende deuren, energiezuinig ventilatie systeem, waterzijdig inregelen van je verwarmingssysteem en energiedisplay/slimme thermostaat.

Waar kan Energie-N helpen

Op korte termijn start de inschrijving voor de vernieuwde regeling voor kruipruimte isolatie. Met onze energie gesprek/warmtefoto kunnen onze vrijwilligers bij je langs komen en de isolatie mogelijkheden van je woning inzichtelijk maken. We overwegen om ook regelingen met bedrijven te treffen voor gevel- en dakisolatie. Dat zal echter niet op korte termijn zijn, tenzij je ons natuurlijk komt helpen.

Uitslag prijsvraag duurzaamheidsmarkt

Afgelopen zondag heeft Energie-N deelgenomen aan de duurzaamheidsmarkt. Het is echt te merken dat de verduurzaming van de eigen woning steeds meer belangstelling heeft en dat mensen hiervoor hulp zoeken. Onze, niet commerciële, adviezen en gesprekken worden zeer op prijs gesteld. De markt heeft ons ook weer een nieuwe vrijwilliger opgeleverd.

In onze stand hadden wij de hierboven afgebeelde kabel liggen. Het is een kabel voor het verbinden van windmolens op zee. Onder de personen doe dat goed hebben geraden hebben wij een winnaar getrokken. De gratis warmte scan gaat naar Mevr. O. Veraart. Alleen moet ze nog een tijdje geduld hebben omdat de warmte scan alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd.

Inkoopregeling voor kruipruimte isolatie wordt gecontinueerd

Kruipruimte isolatie is een verduurzamingsmaatregel waar niet lang over hoeft te worden nagedacht. Het bespaart energie(kosten), verhoogt comfort, is betaalbaar ( rond € 1.500), geeft geen overlast, vermindert vochtproblemen en de isolatiewaarde van de vloer is meteen op nieuwbouw niveau. Bij vloerverwarming een absolute must. Daarom is Energie-N de lopende inkoopregeling aan het evalueren om deze vervolgens te gaan voortzetten.

Het zou toch mooi zijn als 2019 het jaar van de kruipruimte isolatie wordt. 1000 adressen in Nieuwegein moet haalbaar zijn. We willen de regeling uitbreiden met andere producten en willen de aanmeldprocedure vereenvoudigen. Ook willen we een aantal informatieve bijeenkomsten organiseren. We zijn met de gemeente Nieuwegein in overleg over hulp bij het onder de aandacht brengen van deze vervolgactie. Je kan je blijven aanmelden http://energie-n.nl/onze-activiteiten/inkoop-kruipruimte-isolatie/

Wat moet je weten over het klimaatakkoord

Over het klimaat akkoord is natuurlijk al veel gepubliceerd. Het is natuurlijk ook niet duidelijk hoe het door de 2e kamer komt. Er staan echter ook enkele goede  en geruststellende zaken in die weinig aandacht krijgen. Wij hebben voor jou enkele belangrijke punten op een rij gezet.

  • Er worden nu al proefprojecten opgestart en gesubsidieerd om ervaring op te doen met het wijksgewijs afkoppelen van het gasnet.
  • Medio 2019 wordt er afhankelijk van het bouwjaar, van het woningtype, de technische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid een warmte budget (in kWh/m2/jaar) vastgesteld. Dit is voorlopig niet verplichtend maar vormt een uitgangspunt voor isoleren en het ontwerp van nieuwe warmte infrastructuur
  • Gebouwgebonden financiering wordt mogelijk en financiering voor VVE’s verder onderzocht.
  • Belasting op gas gaat omhoog en op elektriciteit naar beneden.
  • Gemeentes maken uiterlijk eind 2021 een gemeentelijke transitievisie warmte, hierin wordt aangegeven hoe elke wijk/buurt in de toekomst aan zijn warmte gaat komen.
  • De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in 2021 vervangen door een terugleversubsidie. Voor de elektriciteit die je niet direct zelf gebruikt krijg je met deze subsidie een redelijk teruglevertarief (dat lager is dan het tarief, gelijk aan het inkooptarief, dat je nu bij de geldende salderingsregeling ontvangt). De minister heeft toegezegd dat de terugverdientijd van zonnepanelen in de orde van 7 á 10 jaar blijft.

Nieuw buurtinitiatief Fokkesteeg

In de wijk Fokkesteeg staan in de noordelijke Vestes houtenskelet woningen. Hier is door de bewoners Cees Plomp en Patrick Stam, in samenwerking met Energie-N, een buurtactie opgestart om in het kader van de energietransitie verbeteringen aan te brengen.

Ook hier kwamen ze al snel tot de conclusie dat het aanbrengen van vloerisolatie een maatregel die goed uitvoerbaar, comfort verhogend en redelijk betaalbaar is.

Naast de leveranciers die in de kruipruimte isolatie inkoopregeling van Energie-N zitten, worden nog een tweetal andere firma’s benaderd voor een offerte. In eerste instantie gaat het om 5 woningen in de wijk. Energie-N zal de informatie die hier uit voortkomt gebruiken om de bestaande regeling te toetsen en mogelijk uit te bereiden. Meedoen met het initiatief in de noordelijke Vestes of interesse in kruipruimte isolatie (voor info http://energie-n.nl/onze-activiteiten/inkoop-kruipruimte-isolatie/ ) mail naar info@energie-n.nl .